Alla ämnen
Opinion & debatt

Är biomassa på väg att bli andra klassens förnybart?

Att skogen är en av våra allra viktigaste resurser för att motverka klimatförändringar är en väl etablerad sanning sedan många år i vårt land. Vi har också haft en politik som gynnat användningen av förnybara resurser, inte minst de restprodukter som faller från skogsindustrin, och missgynnat användning av fossila resurser, som till exempel olja och kol.

Men såväl internationellt som här hemma pratas det numera nästan bara om sol och vind som förnybar energi. Många ”glömmer bort” att bioenergi är den i särklass största energibäraren både i vårt land och globalt när det gäller att ersätta fossil energi både för värme och för elproduktion. Biokraften i kombination med fjärrvärme levererar i dag nästan lika mycket elenergi som vindkraften, och skulle kunna generera mer än dubbelt så mycket om bara elpriset blir lite högre. Och till skillnad från sol och vind levereras mest biokraft när det är som kallast och energibehovet är som störst. Detta är inte minst viktigt när vi nu står inför att stänga kärnkraftreaktorer.

När miljörörelsen i Europa talar om framtiden och förnybara alternativ finns bioenergin möjligen med i marginalen ”eftersom råvaran inte räcker till” och bioenergi inte kan ”produceras hållbart”. Ett synsätt som uppenbarligen nu börjat smittat våra svenska miljöorganisationer och flera politiska företrädare. De tveksamma pekar dessutom på emissioner, förtida dödsfall och hälsoeffekter och myndigheterna svarar med att skärpa utsläppskraven på ny teknik.

Men samma myndigheter struntar i att vidta åtgärder för att få bort den gamla dåliga tekniken. En av branschens största utmaning just nu är att bevisa att den biomassa vi använder är hållbart producerad.

Hållbar biomassa är ett idealiskt bränsle för att hjälpa världen minska koldioxidutsläppen på ett prisvärt och tillförlitligt sätt. Även om vår användning baseras på skogsbrukets restprodukter får vi inte underskatta debatten kring hållbarhet. Hur sköter vi våra skogar? Sker avverkning och skogsbruk på ett ansvarsfullt sätt? Detta är en internationell utmaning. Vi måste hjälpas åt och gå samman för att möta denna utmaning. Bara med hållbar biomassa, i ett balanserat energisystem, tillsammans med andra förnybara energikällor med låga koldioxidutsläpp, kan världens åtaganden kring klimatmålen nås.

Därför är det viktigt att vi deltar i arbetet för att enas kring ett gemensamt globalt regelverk som kan garantera att biomassan tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och att såväl produktion som användning är långsiktigt hållbar. Inom EU finns flera system för certifiering som ska garantera att biomassa kommer från lagliga och hållbara källor. Det är bra.

Vi har alla ett ansvar att bli bättre och tydligare när vi talar om bioenergin, och inte bara lita på att andra ska göra jobbet. Genom att samarbeta i branschorganisationer och kring hållbarhetscertifiering, finns en början till en internationell legitimitet som vi alla har nytta av.

Bengt-Erik Löfgren, koordinator, PelletsFörbundet,
Tel 0510-285 30, info@pelletsforbundet.se


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2016

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy