Alla ämnen
Skogsbränsle

Avverkningen väntas öka 2019

Avverkningen väntas öka i år, visar en prognos från Skogsstyrelsen. Bruttoavverkningen under 2019 beräknas bli 94 miljoner skogskubikmeter. Om prognosen står sig är det den högsta siffran sedan 2007.

– Prognoser är svåra och faktorer kan fortfarande tillkomma som förändrar läget, men totalt sett är vår bedömning att 2019 kommer bli ännu ett år med en mycket hög avverkningstakt historiskt sett, säger Katarina Ekberg, handläggare vid enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen.

Det är flera källor som ligger till grund för prognosen och som pekar mot en ökad avverkning:

• Hittills i år har skogsägarna lämnat in avverkningsanmälningar på 6 procent större arealer än förra året vilket tyder på att intresset att avverka är stort.
• Enligt Skogsindustrierna förväntas produktionen av både sågade trävaror och pappersmassa att öka under 2019 jämfört med 2018.
• Lagren av rundvirke och flis var drygt 30 procent större första halvåret i år jämfört med förra året.
• I prognosen har Skogsstyrelsen uppskattat att lagren vid slutet av året blir något större än i slutet av 2018 vilket innebär en ökad avverkningsnivå.

Samtidigt är importen av massaved första halvåret i år större än samma period året innan medan exporten är lägre, vilket minskar avverkningsprognosen något.

Prognoser är alltid behäftade med osäkerhet då de delvis bygger på antaganden. Oväntade händelser kan snabbt förändra förutsättningarna. Prognosen för 2019 försvåras ytterligare av de skador som granbarkborrarna orsakat. Avverkningsnivån för 2018 är dessutom fortfarande preliminär i och med att slutliga uppgifter om utrikeshandel samt uttag av brännved ännu inte är framtagna. Den preliminära bruttoavverkningen 2018 låg på knappt 93,5 miljoner skogskubikmeter.

Förklaring

Bruttoavverkning = all avverkad stamvolym, även det som lämnas kvar i skogen. Mäts oftast i skogskubikmeter, m3sk, som betyder: stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Lagren av rundvirke och flis var drygt 30 procent större första halvåret i år jämfört med förra året
Lagren av rundvirke och flis var drygt 30 procent större första halvåret i år jämfört med förra året Lagren av rundvirke och flis var drygt 30 procent större första halvåret i år jämfört med förra året

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy