Alla ämnen
Biokraftvärmeverk

Delsteg klart för nytt biokraftvärmeverk i Göteborg

Delsteg klart för nytt biokraftvärmeverk i Göteborg
Illustration av Göteborg Energis nya biokraftvärmeverk i Rya. Bild Gottlieb Paludan Architects AS och ÅF Infrastructure AB

Stadsbyggnadsnämnden i Göteborg har tillstyrkt förslaget till detaljplan för ett biokraftvärmeverk i Ryahamnen i Göteborg.

Göteborg Energi planerar att bygga en 60 meter hög bioångpanna vid befintligt gaskraftvärmeverk i Ryahamnen.

Detta är ett led i arbetet med att endast använda förnybara bränslen vid produktion av värme och el. Förutom själva ångpannan omfattar detaljplanen också en lossningsplats för fastbränslen samt ett mellanlager i form av silos för fasta bränslen.

Hänsyn till natur- och kulturvärden

Rya kraftvärmeverk
Göteborg Energis nya biokraftvärmeverk i Rya sett ut en annan vinkel. Bild Gottlieb Paludan Architects AS och ÅF Infrastructure AB

Syftet med planen är även att säkerställa att den nya anläggningen tar hänsyn till platsens värdefulla natur- och kulturvärden.

Bioångpannan blir en tydlig volym i landskapet och kommer vara väl synlig från Göta älvs inlopp mot Göteborg.

Dessutom har området höga kulturhistoriska värden, vilket sammantaget gör att utformningen på den nya bebyggelsen blir viktig.

Arkitekttävling genomförd

En arkitekttävling har därför genomförts där det vinnande bidraget består av två cylindriska och i förhållande till varandra lät förskjutna byggnadskroppar.

Detaljplanen ska slutligen antas av kommunfullmäktige i Göteborg vid ett senare tillfälle, troligen i juni eller september i år.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy