Alla ämnen
Politik

Den gröna förvandlingen av Sveriges energiförsörjning – 40 år med Svebio

Svebio fyllde 40 år 2020. Svenska Bioenergiföreningen bildades av personer och företag som ville främja utvecklingen av bioenergi som energikälla. Hur gick det till när Svebio startade 1980 och vad har hänt i Sveriges energisystem under dessa fyra decennier sett ur ett bioenergiperspektiv? Bioenergi har vuxit och blivit Sveriges största energikälla och är idag basen i energisystemet.

Trots att bioenergi haft sina motståndare under åren har det skett en fantastisk utveckling som många inte känner till idag. Vi vill påminna om vad som har skett under
de år som Svebio har funnits. Några exempel är att:

  • Användningen av fossil olja för uppvärmning har nästan helt upphört och oljeberoendet minskat från 75 till 25 procent.
  • Antalet anläggningar för fjärrvärme med bioenergi har ökat från en till 556 stycken runt om i landet.
  • Antalet anläggningar för lokal el- och värmeproduktion från bioenergi har ökat från en till 242 stycken.
  • Lagret av biomassa i skogen har ökat med 40 procent.
  • Växthusgasutsläppen har halverats i Sverige och nettoutsläppen går mot noll.
  • Sverige är bäst i EU på förnybar energi.
  • Samtidigt som mycket positivt hänt i Sverige har den globala klimatkrisen förvärrats. Halten av koldioxid i atmosfären har ökat kraftigt.

Så startade Svebio

Ulf_Wallin
Mora var en pionjärort för bioenergi, med landets första fjärrvärmeverk eldat med flis, startat 1978, och Mora var också värd för Svebios första stora konferens 1982. Ulf Wallin var den lokala eldsjälen.

Svebio grundades på initiativ av några studenter som studerade kemisk teknologi på Kungliga Tekniska Högskolan under ledning av professor Olle Lindström. De gjorde ett upprop till andra personer som var verksamma med biobränslen genom att skicka runt ett julkort 1979. Nästa steg blev en båttur under ”gemytliga former” 1980. En ny organisation var född, Europas första nationella bioenergiförening med deltagare från hela biobränslekedjan, alltifrån skogsägareföreningar och skogsföretag, värmeverk, tillverkare av utrustning, forskare och andra som var intresserade av att utveckla bioenergin.

Tiden präglades av två allvarliga oljekriser 1973 och 1979 och en häftig politisk debatt kring den svenska kärnkraftsutbyggnaden. Sverige var till 75 procent beroende av importerad olja, som i huvudsak kom från oroliga Mellanöstern. Man sökte febrilt efter alternativ till både oljeimport och kärnkraft, som många ville avveckla. 1980 hölls också folkomröstningen om kärnkraft. Bioenergi var den alternativa energikälla som redan fanns på plats. Vindkraft och solceller låg i sin linda. Inom bioenergin ville man satsa både på restprodukter från skogsindustrin, på energiskogsodlingar och på skörd av torv. Svebios mål har ända från start till idag varit att utveckla användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Mora var en pionjärort för bioenergi, med landets första fjärrvärmeverk eldat med flis, startat 1978, och Mora var också värd för Svebios första stora konferens 1982. Ulf Wallin var den lokala eldsjälen.

Bioenergi i perspektiv – Detta inlägg ingår i en serie som ger perspektiv på utvecklingen av bioenergiområdet sedan Svebio bildades 1980.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy