Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Efterfrågan på mer avancerad sortering av returträ och avfall har tagit fart

Norditek lanserade sitt koncept för sortering för ökad materialåtervinning ur avfall och returträ för cirka två år sedan. I år har intresset för konceptet tagit fart. Norditek har mött trenden genom att vidareutveckla sitt koncept för separering med en ny virvelströmsseparator och ett vattenbad.

Inom biobränsleområdet jobbar Norditek med fokus på två områden för att höja kvaliteten på bränslet. Den första är sortering för att avskilja material som inte ska vara med i bränslet och det andra är att tillverka bränslet enligt den specifikation som passar för respektive panna.

– Ett exempel är att ta bort sten och grus ur städbark för att få fram en bark som är bra som bränsle. Det konceptet har fungerat under många år och vi har använt samma tänkande för att få fram bra bränslen ut returträ och avfall, säger Daniel Carlberg, marknadsansvarig på Norditek.

Sortering i flera steg

Från att först ha fokuserat på att storleksseparera bränslet genom att endast ta bort finfraktionen av det sönderdelade bränslet blev nästa steg att med sortering få ut tunga fraktioner.

– Vi har sedan länge jobbat mycket med att sortera ut en tung fraktion med hjälp av vindsiktar. I den tunga fraktionen finns sten, glas och metaller. På senare tid har vi byggt vidare på en lösning för att separera i fler fraktioner. Vi kallar det för koncept för avfall 2.0. Det är en produkt som vi har tagit fram på egen hand och själva tillverkar här i Sverige, säger Daniel Carlberg.

Tagit fart

Norditek har haft detta erbjudande ett tag, men i år har efterfrågan tagit fart.

– Vi har sålt flera helt nya anläggningar, men även uppgraderingar av befintliga anläggningar, säger Daniel Carlberg.

Norditek har sålt fyra eller fem anläggningar i år. Varje anläggning motsvarar en investering på nästan fem miljoner.

– Större delen av årets omsättning kommer från detta koncept. Vi har nyligen tecknat tre nya ordrar på anläggningar som ska levereras i början på 2018. Från att ha sålt en eller två anläggningar per år de senaste två åren, känner vi nu att intresset verkligen har exploderat. Vi får även många förfrågningar från länder som Tyskland, England, Estland och Danmark. Men vi har ingen exportavdelning så vi kan inte hantera dessa förfrågningar i dag, säger Daniel Carlberg.

Virvelströmseparatorn byggs på samma chassi som Norditeks vindsikt, vilket gör det möjligt att uppgradera en befintlig vindsikt till en virvelströmseparator. Det innebär också att EC1000 är mobil och lätt att anpassa till övrig maskinpark.
Virvelströmseparatorn byggs på samma chassi som Norditeks vindsikt, vilket gör det möjligt att uppgradera en befintlig vindsikt till en virvelströmseparator.  Virvelströmseparatorn byggs på samma chassi som Norditeks vindsikt, vilket gör det möjligt att uppgradera en befintlig vindsikt till en virvelströmseparator. Det innebär också att EC1000 är mobil och lätt att anpassa till övrig maskinpark.

Utveckling av nya produkter

Några av Norditeks kunder har i år valt att gå vidare till nästa steg med de nya produkterna; virvelströmsseparatorn och vattenbadet. Vattenbadet ger en möjlighet att separera produkter med en en väldigt liten densitetsskillnad.

Dessa två produkter har vi lanserat i år för att uppgradera konceptet till en linje där det går att få fram renare fraktioner av koppar, mässing och aluminium, säger Daniel Carlberg.

Grundkonceptet bygger på en avfallssikt från Terex som Norditek utvecklat samt två magneter och vindsiktar.

– Vi har utvecklat en vindsikt som separerar materialet i två steg, först efter storlek och sedan efter densitet. Den fraktion som är tung kan vi i ett följande steg separera ytterligare med vattenbad. I vattenbadet separeras riktigt fuktigt trä, som är svårt att blåsa iväg med luft. Ur den rena fraktion som blir kvar kan vi sedan separera koppar, mässing och aluminium med virvelströmsseparatorn, säger Daniel Carlberg.

Virvelströmsseparatorn fungerar, enkelt uttryckt, så att ett antal starka magneter monteras på en axel som sedan roterar med 3 000 varv per minut. Då skapas ett starkt fält som gör att allt material som inte är magnetiskt, men som leder ström, studsar iväg och separeras.

Ökad efterfrågan

Virvelströmsseparatorn är färdigutvecklad och Norditek har utfört demonstrations- och testkörningar på cirka tio anläggningar i Sverige för att analysera om det finns ett tillräckligt stort värde i materialet för att det ska löna sig att sortera ut metaller.

– Vi har börjat leverera den första maskinen till en kommunal energianläggning som hyrköper en maskin av oss, säger Daniel Carlberg. Vattenbadet har varit ute på testkörningar men denna produkt är ännu inte helt klar för serietillverkning. I år omsätter Norditek cirka 50 miljoner kronor. Målet för nästa år är att nå 60 miljoner.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6-2017 – Läs hela tidningen digitalt

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy