Alla ämnen
Svebiobloggen

Etanolfabriken bevisar: Det finns ingen motsättning mellan biodrivmedel och livsmedel

Etanolfabriken bevisar: Det finns ingen motsättning mellan biodrivmedel och livsmedel
Foto: Hannah Edgren

Etanolfabriken i Norrköping ger oss svart på vitt: det finns ingen motsättning mellan livsmedelsproduktion och produktion av biodrivmedel.

Lantmännen Agroetanol satsar 800 miljoner kronor på att plocka ut protein för humankonsumtion vid fabriken – ”protein till vegobiffarna”, som Ny Teknik skriver i sitt senaste nummer.

Artikeln i Ny Teknik borde läsas av alla svenska politiker som arbetar med klimat- och miljöfrågor och som funderar på den svenska försörjningstryggheten i vår tid av politisk oro. Artikeln borde också vara obligatorisk läsning för alla miljödebattörer.

Till den senare kategorin hör Per Kågeson, som i samma nummer av Ny Teknik skriver om ”den misslyckade etanolsatsningen”, i en artikel där han i första hand argumenterar för att man inte ska använda biogas till fordon.

Det är många debattörer som ägnar sig åt vad vi inte bör göra. De borde hellre ägna sig åt det vi faktiskt kan göra. Och dra slutsatser av de många framgångssagor som finns.

Framgångssagan Agroetanol i siffror

Agroetanol köper in 535 000 ton spannmål (främst vete) av ”foderkvalitet”, det vill säga, den sämre spannmål som finns på marknaden. Dessutom tar man emot 70 000 ton restprodukter från livsmedelsindustrin, typ kasserat bröd.

Företaget tillverkar 230 000 kubikmeter etanol (cirka 1,35 TWh räknat som energi). Det motsvarar hela den svenska etanolanvändningen 2021. Hälften av produktionen exporteras till Tyskland, samtidigt som Sverige importerar annan etanol.

Agroetanol tillverkar samtidigt 200 000 ton protein- och fiberrik foderråvara. Det betyder att den svenska importen av proteinfoder (soja) kan reduceras med motsvarande volym.

Dessutom avskiljer man 120 000 ton koldioxid, som används för huvuddelen av den svenska produktionen av kolsyrade drycker (tidigare var denna koldioxid fossilbaserad).

Många olika nyttor

Lantmännen Agroetanol kommer alltså att tillverka både biodrivmedel, foder och livsmedel (kolsyra till läsk och vegetariskt protein).

Agroetanol får sin energi (ånga) från det närbelägna Händelöverket, ett kraftvärmeverk som använder biobränslen som energikälla. Man skickar tillbaka restprodukter till Händelöverket och kan dessutom ge råvara till en biogasanläggning.

Stor klimatinsats

Sammantaget blir klimatnyttan av Agroetanols etanol, om man räknar alla direkta och indirekta klimateffekter, en växthusgasreduktion på 98 procent jämfört med bensin.

Ni läste rätt! 98 procent. Går det att över huvud taget hitta någon annan klimatinsats som ger motsvarande klimatnytta? Jag bortser då från planerna på att åstadkomma ”negativa utsläpp”, dvs nettoinbindning av koldioxid genom bio-CCS.

Vid Agroetanol arbetar man med bio-CCU genom att ta vara på den koldioxid som bildas vid jäsningen av etanolen och ersätta en fossil produkt. Det var en klimatnytta som EU-kommissionen ville avskaffa i sitt förslag till reviderat förnybartdirektiv, men som de svenska förhandlarna lyckades rädda.

Läs hela blogginlägget här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy