Alla ämnen
Skogsbränsle

Fler företag vill samarbeta med Skogforsk

Vida, Cintoq, Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp och Växjö Energi har tecknat nya partneravtal med Skogforsk vilket ökar Skogforsks möjligheter att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart skogsbruk till nytta för hela samhället.

– Det känns oerhört bra att vi lyckas knyta an fler partners till Skogforsk. Ju fler organisationer som ansluter sig till Skogforsk, desto större möjligheter har vi att bidra till utvecklingen av hållbart skogsbruk, säger Skogforsks vd Charlotte Bengtsson.

Genom Skogforsk kan skogsbruket samordna och växla upp sina forskningsresurser genom extern finansiering från staten och EU. Varje krona som skogsbruket satsar ger tillgång till ytterligare tre kronor. Som partner har man möjlighet att påverka vilka utvecklingsfrågor som ska prioriteras av Skogforsk, bygga kunskap och bedriva utvecklingsarbete i den egna organisationen genom samarbeten med Skogforsk. Partners har också köpa Skogforsks tjänster och produkter till självkostnadspris.

Sågverkskoncernen Vida är ett av de nya partnerföretag som nu inleder ett ännu närmare samarbete med Skogforsk. Skogforsks arbete för ökad tillväxt och lönsamhet i skogsbruket genom forskning om digitalisering, transportoptimering och effektivare avverkning är viktigt för lönsamheten, även i ett renodlat sågverksföretag som Vida.

– Man kan inte sitta vid sidan av och tro att alla andra ska driva utvecklingen. Nu är vi så stora att vi som första renodlade sågverksföretag känner att vi ska vara partner i Skogforsk och på så sätt också bidra till utvecklingen av skogsbruket, säger Vidas koncernchef Santhe Dahl.

– För svenskt skogsbruk är det helt avgörande att produktivitet och skonsamhet i avverkning och skogsvård utvecklas. Genom våra nya partnerföretag står Skogforsk sig ännu starkare i denna strävan, säger Skogforsks ordförande Göran Örlander.

Skogforsks breda förankring i skogsbruket och unika relation till skogsbruket skapar unika förutsättningar för att ny kunskap ska bli tillämpad i det praktiska skogsbruket.

– Energieffektivare timmerbilar, smartare naturhänsyn ny teknik som minskar risken för markskador och plantor som kan klara framtidens klimat är bara några exempel på genombrott som inte hade varit möjliga utan allas gemensamma satsningar, avslutar Charlotte Bengtsson.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy