Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Fly Green Fund levererar drygt 15 ton bioflygbränsle till Ängelholm Helsingborg Airport

Torsdagens bränsleleverans till Ängelholm Helsingborg Airport kanske ser ut som vilken bränsleleverans som helst. Denna gång är dock tankbilen lastad med biojetbränsle, det vill säga en typ av fossilfritt flygbränsle som kommer spela en avgörande roll för att flyget ska bidra till att klimatmålen nås. Det är flygresenärer och företag som, genom att köpa biobränsle till sina flygresor från den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund, möjliggjort dagens leverans.

flygreen
Den första leveransen av biobränsle till Ängelholm Helsingborg Airport som möjliggjorts av Fly Green Fund.

Som en effekt av årets pandemi och att flera länder stängt ner sina samhällen har resandet i världen minskat kraftigt. Om eller hur snabbt resandet återgår till mer normala nivåer när pandemin klingar av vet i dagsläget ingen. Många menar dock att vi ska ta pandemin som ett tillfälle till en grön omstart och att våra resor framgent måste vara grönare än tidigare.

– Att vi reser är i grund och botten positivt. Genom att resa kan vi utbyta erfarenheter, varor och tjänster med människor världen över och förutom den konkreta affärsnyttan eller semesterupplevelsen, bidrar resor och möten till förståelse, tolerans och utveckling. Samtidigt måste vi ta ansvar för den klimatpåverkan som resandet orsakar. Som flygresenär kan man köpa till biobränsle och på så sätt reducera resans klimatavtryck, berättar Susanne Sävenfalk, ordförande i Fly Green Funds styrelse.

Fossilfritt flyg en utmaning men långt ifrån en omöjlighet

Precis som alla andra sektorer i samhället behöver flyget övergå från fossila till fossilfria och hållbara bränslealternativ om klimatmålen ska nås.

– Dagens flygplan är tekniskt sett är redo för bränslebytet, än så länge produceras dock så lite hållbara flygbränslen att priset är tre till fyra gånger högre än för fossilt flygbränsle. Nu ser vi att den ökade klimatmedvetenheten och att flera länder planerar att införa en kvot- eller reduktionsplikt, liknande Norges och Sveriges, börjar få effekt på produktionen. Ett flertal nya produktionsanläggningar är på gång runt om i världen varför vi förväntar oss att priset kommer att falla de närmaste åren, säger Susanne Sävenfalk.

Bränslet som kommer till Ängelholm Helsingborg Airport idag levereras av AirBP och reducerar koldioxidutsläppet med cirka 80 procent jämfört med fossilt flygbränsle. Just detta bränsle är tillverkat av använd matolja men det finns andra lämpliga råvaror, det handlar om allt ifrån rester från skogs-, pappers- och livsmedelsindustrin till energigrödor, hushållssopor och till och med koldioxid utvunnet ur luften. En nyligen publicerad rapport från World Ecomomic Forum pekar på att just bredden av potentiella råvaror gör att flygets omställning kan ske på ett hållbart sätt, trots att efterfrågan på bioenergi ökar i takt med att flera sektorer lämnar de fossila bränslena.

Från vissa håll uttrycks en oro för att omställningen till fossilfrihet hotar våra skogar. Men det är bara restprodukter, som till exempel grot, spån och bark, som används för att producera hållbara bränslen, berättar Susanne Sävenfalk.

Ängelholm Helsingborg Airport stödjer Fly Green Fund

Ängelholm Helsingborg Airport är en av de regionala flygplatser som genom sitt partnerskap stödjer Fly Green Funds verksamhet.

– Vi har under många år arbetat hårt med att göra vår flygplats klimatneutral, vilket vi också kommer att bli under 2022. Det som saknats har varit möjligheten att tanka biobränsle lokalt på Ängelholm Helsingborg Airport. Genom den här biobränsleleveransen och ett ramavtal med AirBP kommer alla resenärer från vår flygplats, företag som privatpersoner, att kunna klimatreducera med lokalt tankat biobränsle, säger Christian Ziese, VD Ängelholm Helsingborg Airport

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy