Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Kraftvärmeverken kan tillverka bioflygbränsle

Bioflygbränsle är en bristvara, men behövs i övergången till ett fossilfritt samhälle. En ny rapport innehåller en nyckel som kan lösa problemet: bygg om landets kraftvärmeverk så att de utöver den ordinarie produktionen kan tillverka bioflygbränsle. Samtidigt som de ökar lönsamheten.

Christer Gustavsson, vd på BioShare
Christer Gustavsson, vd på BioShare, på Karlstads Energis kraftvärmeverk där han och hans kollegor nyligen utfört en studie som visar att det är lönsamt och effektivt att samproducera fjärrvärme, el och bioflygbränsle.

Pannor i kraftvärmeverk och industrier runtom i Sverige skulle kunna producera bioflygbränsle av förnybara källor, när de ändå inte körs på full kapacitet. En ny studie från teknikföretaget BioShare visar hur det  kan göras både resurseffektivt och ekonomiskt.

Studien och tillhörande rapport innehåller en analys av att samproducera värme, el och flygbränsle och visar på nya affärsmöjligheter för kraftvärmesektorn.

Vår metod är resurseffektivare och får råvaran att räcka längre än andra lösningar. Genom att fånga upp de oundvikliga energiförlusterna från drivmedelsprocesserna och omvandla dem till fjärrvärme fås 15 till 20 procent högre effektivitet än med en fristående anläggning, säger Christer Gustavsson, vd för BioShare.

Rapporten ”Co-generation of BioJet in CHP plants” är ett resultat av projektet Kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion, som undersökt förutsättningarna att producera bioflygbränsle på Karlstads Energis kraftvärmeverk.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2020 som finns att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy