Alla ämnen
Pellets

PelletsFörbundet: Förädlad eldningssäsong

I slutet av augusti hölls det årliga seminariet med European Pellet Council där alla branschföreningar för pellets i Europa och Kanada träffas.

Det var första gången jag deltog där som representant för PelletsFörbundet och jag hade en förutfattad mening om att pellets är en accepterad och självklar del av Europas energisystem, en del som beslutfattare och politiker kan lyfta fram som del av en lösning att ersätta fossila bränslen. Men resonemanget på seminariet var snarare hur vi kan förklara bioenergins fördelar i våra energisystem och framförallt lyfta att pellets är en klimatvänlig lösning inom hushåll såväl som industri och kraft- och fjärrvärme. Och fördelarna står ut mer än någonsin tidigare jämfört med fossila bränslen.

Fredrik Zetterlund
Fredrik Zetterlund, Kanslichef PelletsFörbundet. Fredrik Zetterlund

Resonemanget kokar ned till två enkla saker. Ett förädlat biogent bränsle som pellets är både bra för klimatet och ger väldigt rena utsläpp till luften när det förbränns och värmer våra hus.

Det pågår ständiga debatter om vad som är bra och dåligt för klimatet. Alltså vad som påverkar våra utsläpp av växthusgaser. Och hur vi kan minska denna påverkan. Det blir såklart stor fokus på tekniklösningar och funderingar på hur våra samhällen i framtiden kommer få sin energi ifrån och hur den energin ska användas. Och allt som oftast blir svaret att el ska produceras och el ska användas både till transporter, bostäder och industri. Mycket tyder på att det mycket väl kan bli så. Vi ser ju redan fördelar hos de eldrivna produkter som vi redan använder som elbilar och värmepumpar.

Denna framtidsspaning om elanvändning som den ultimata lösningen antas gälla även på kort sikt. Men klimatpåverkan är här och nu och måste följaktligen åtgärdas här och nu. Där måste kärnan i åtgärderna vara att fasa ut fossila utsläpp omedelbart. Och vi kan omedelbart skala upp användningen av bioenergi. Bioenegitekniken  har också utvecklats med användning av det förädlade och homogena bränslet pellets och de moderna pelletspannor och pelletskaminer som både är enkla i drift och underhåll och har hög verkningsgrad och låga utsläpp, helt enligt de gränsvärden som sätts i EU-direktiv.

Vi ska inte framförallt inte ställa förnybara alternativ mot varandra med detta akuta läge. Låt istället förnybar el och bioenergi utvecklas parallellt tills fossila bränslen har fasats ut. Vi ser bra exempel på kombination av förnybara alternativ för energiförsörjning där el kombineras med bioenergi. I liten skala har pelletskaminer i kombination med luftvärmepumpar en stor potential som uppvärmningssystem i hushåll. Och analogt med detta går det att skala upp kombinationen av pelletspannor med andra energislag för energianvändning i industri och i fjärrvärmesystem.

Alltså kan pellets ersätta fossila bränslen här och nu.

Nu börjar säsongen när alla vi som har en kamin eller panna hemma kan njuta av värmen som strålar ut i hela huset. Värmen håller skorstenen varm och kan torka fuktig källarluft. Det gör att även huset mår bra. Att kunna förlita sig på sin egen kamin ger dessutom en skön känsla av självhushållning.


Text: Fredrik Zetterlund, Kanslichef PelletsFörbundet


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 5-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Läs om programmet anmäl dig till Nordic Pellets 2020 i Uppsala den 4-5 februari 2020.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy