Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Fossilfri och norrländsk energi till alla mejerier

Energiförsörjningen till Norrmejeriers mejerier i Luleå, Burträsk och Umeå är nu fossilfri och dessutom ursprungsmärkt från Norrland.

– Att vi nu har en fossilfri energiförsörjning är en viktig milstolpe efter flera års arbete. Nu är vi trygga med att både mjölk och energi kommer från Norrland, säger Anders Fredriksson, vd på Norrmejerier.

Det sista steget uppnåddes vid byte från olja till förnybar el vid Burträsk mejeri. Norrmejeriers övriga energikällor är pellets, fjärrvärme, värmeåtervinning och biogas från egen biogasanläggning vid Umeå mejeri.

Sista steget – olja mot el i Burträsk

I våras byttes olja mot förnybar el vid Burträsk mejeri. Bara det bytet har minskat Norrmejeriers klimatpåverkan, med motsvarande 1 630 ton CO2e per år. Skorstenen vid mejeriet i Burträsk, där det idag cirkulerar frisk luft, är kulturmärkt och har funnits sedan nuvarande mejeribyggnad uppfördes på 30-talet. För ett år sedan renoverades skorstenen i samarbete med Skellefteå museum och Länsstyrelsen i Västerbotten.

– Vi har bytt ut fogar och stenar och förstärkt med nya plåtar. Vi vill att skorstenen ska vara en prydnad för mejeriet och ett fortsatt signum för Burträsk samhälle. Det känns riktigt bra att mejeriets ost nu tillverkas med fossilfri vind- och vattenkraft, säger Ulf Greve, platschef vid Burträsk mejeri.

Norrländskt ursprung

Norrmejerier fortsätter med små och stora förbättringar för att minska energiförbrukningen, svinnet och samtidigt öka mängden återvunnet material.

– Att jobba med hållbarhet, är ett ständigt pågående arbete. Vi vill göra gott för Norrland och kommande generationer, säger Anders Fredriksson.

Fakta Norrmejeriers energiförsörjning

Norrmejerier använder för hela företaget, ursprungsmärkt el av förnybara energikällor (vind och vatten) från Skellefteå Kraft. Luleå mejeri använder därutöver pellets från Bioenergi i Luleå AB. Umeå mejeri använder en mix av Fjärrvärme från Umeå Energi, värmeåtervinning från mejeriprocessen och biogas från egen biogasanläggning. Cirka 25 procent av energin som används vid Umeå mejeri är återvunnen från biogas.

Fakta hållbara drivmedel

Norrmejerier har under 2016 bytt till syntetisk diesel (HVO) i egna tankstationer på mejerierna i Umeå och Luleå. Redan under 2016 har bytet medfört en halverad klimatpåverkan från Norrmejeriers transporter, motsvarande 2450 ton CO2e.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy