Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

450 miljoner kr investeras i ny fabrik för flytande biogas vid Stora Enso Nymölla

Energiföretaget Gasum och Stora Enso har undertecknat ett avtal om att bygga en biogasanläggning vid Stora Ensos pappersbruk i Nymölla, två mil öster om Kristianstad. Anläggningen kommer att byggas och drivas av Gasum. Fabrikens spillvatten kommer att omvandlas till flytande biogas.

Gasum kommer att producera flytande biogas (LBG) till försäljning som bränsle till bilar, bussar, lastbilar, marin trafik och industrier. Biogasanläggningen i Nymölla inkluderar tre steg: biogasproduktion, uppgradering och förvätskning. Den förväntade produktionen för anläggningen är 220 MWh per dag. Produktionen beräknas starta vid halvårsskiftet 2020.

Stora Enso Nymölla Bruk
Stora Enso Nymölla Bruk ligger vid havet två mil öster om Kristianstad. Stora Enso Nymölla Bruk

Genomförandefas

– Avtalet med Stora Enso innebär att Gasum går vidare med investeringen och projektet går nu in i en genomförandefas. Vi kommer att slutföra förhandlingar med leverantörer, vi startar en projektorganisation och börjar med markarbeten till våren, säger Markus Olsson, vd på Gasum.

Etablerad teknik

Gasum kommer att använder en känd etablerad teknologi med en så kallad high rate reactor. Det innebär att pappersbrukets spillvatten, som är ett ganska tunt men stort flöde, omvandlas till rågas i reaktorn under en relativt kort uppehållstid. Den producerade rågasen uppgraderas och förvätskas sedan till flytande biogas. Produktionen beräknas bli 70–95 GWh per år beroende på tillgängligheten. Biogasanläggningen kommer att avlasta pappersbrukets reningsverk och de små mängder restmaterial som blir kvar efter reaktorn tas omhand i reningsverket.

Viktig investering

– Detta är en viktig investering för ökad biogasproduktion i Sverige. Vi ser med tillförsikt på potentialen för biogas i Sverige och vi noterar en ökad efterfrågan inom marknaderna för tunga fordon, sjöfart och industrier. Flytande biogas är en nyckel eftersom det underlättar transporten och går att kombinera med LNG. Vi kommer att arbeta intensivt för att få till ytterligare produktion av flytande biogas i Sverige och det finns ett antal möjliga platser. Men det är för tidigt att prata mer om dessa möjligheter i nuläget, säger Markus Olsson.

Förnybara lösningar

– Det gläder oss att ingå i ett projekt som kommer att förvandla avfall till förnybar energi, säger Michael Lindemann, fabrikschef på Nymölla Bruk. Att ersätta samhällets fossil-baserade bränslen med förnybara lösningar är för Stora Enso ett viktigt steg mot att bekämpa den globala uppvärmningen. Samarbetet med Gasum är ett utmärkt exempel på de gemensamma projekt som Stora Enso deltar i för att arbeta med detta.

Johanna Lamminen, vd för Gasum.
Johanna Lamminen, vd för Gasum. Johanna Lamminen, vd för Gasum.

Investering på 27 miljoner euro

Gasums totala investering i projektet ligger på cirka 27 miljoner euro och för Stora Enso runt fem miljoner euro. Gasum har tilldelats ett investeringsbidrag på 121,5 miljoner kronor (12,7 miljoner euro) av Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet.

– Vi är nöjda med det cirkulära ekonomi-samarbetet med Stora Ensos massa- och pappersfabrik i Nymölla. Biogasanläggningen är en hållbar lösning för att ta hand om avloppsvatten. Gasum bygger aktivt ett gasekosystem för industri-, sjö-, och vägtransport-sektorn i de nordiska länderna, berättar Johanna Lamminen, vd för Gasum.

Läs även: Gasum bygger 50 tankstationer för flytande biogas i Norden


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5 – 2018 som du hittar i vårt e-tidningsbibliotek

Fakta

FAKTA

Pappersbruket har en årlig produktionskapacitet på 340 000 ton massa och 485 000 ton träfritt obestruket (WFU) papper för kontorsbruk.

Stora Ensos välkända varumärke för kontorspapper Multicopy, tillverkas i Nymölla.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy