Alla ämnen
Bioenergi i industri

Goda erfarenheter från tester med biokolpulver i Tvätteriet Alingsås

Under sommaren 2016 genomfördes tester med användning av pulveriserat biokol som bränsle i Tvätteriet Alingsås. Testerna genomfördes i samarbete mellan Tvätteriet Alingsås, PetroBio, BioEndev och Arbaflame.

Tvätteriet Alingsås ägs av landstinget i Västra Götaland. En möjlighet att ersätta den gasol som fortfarande används i torktumlare är att bygga om torktumlarna för ånga och öka effekten i pannan genom att använda biokol i form av svart pellets i den befintliga anläggningen.
Tvätteriet Alingsås ägs av landstinget i Västra Götaland. En möjlighet att ersätta den gasol som fortfarande används i torktumlare är att bygga om torktumlarna för ånga och öka effekten i pannan genom att använda biokol i form av svart pellets i den befintliga anläggningen. Tvätteriet Alingsås ägs av landstinget i Västra Götaland. En möjlighet att ersätta den gasol som fortfarande används i torktumlare är att bygga om torktumlarna för ånga och öka effekten i pannan genom att använda biokol i form av svart pellets i den befintliga anläggningen.

Tvätteriet konverterade för några år sedan en ångpanna från gasol till träpulver. Nu överväger tvätteriet att bygga om några torkar så att de kan värmas med ånga istället för gasol. Det gör att den befintliga ångpannan behöver ge högre effekt och ett sätt att lösa det är att byta från träpulver till biokolpulver som bränsle.

Testerna visade på flera fördelar med att använda biokol; högre effekt, större reglerområde och lägre energi-förbrukning för malning av pellets. Men när det gäller mätningarna av kväveoxider gav testerna inget entydigt svar på om halterna ökade eller minskade.

Högre effekt

Med träpulver som bränsle ger anläggningen cirka 5,25 MW. Med biokolpulver ger samma anläggning 7 MW effekt.

Med en större fläkt hade vi kunnat gå högre i effekt. Med träpulver kan anläggningen leverera drygt 5 MW. Vid högre effekt slår flamman i förbränningsutrymmets bakvägg. Då ökar kolmonixidhalten kraftigt eftersom oförbrända partiklar slår i väggen och slocknar, faller ner och ligger och pyr, förklarar Bengt Attebo på PetroBio.

Med biokolpulver brinner flamman ut snabbare, vilket gör att det går bra att blåsa in mer bränsle och luft. Pannan i Alingsås är byggd för att ge 9 MW effekt med olja. Efter konvertering till gasoldrift levererade den också 9 MW. Efter konverteringen till träulver ger pannan strax över 5 MW. Eldstaden på tvätteriet har en ganska stor volym, men den är ganska kort.

– När vi gjorde konverteringen till träpulver för några år sedan förlängde vi pannan med ungefär 50 cm genom att montera brännaren på en strut i metall, för att få plats med en större låga, förklarar Bengt Attebo, marknadschef på PetroBio.

Reglerområdet ökar

Testerna visar att reglerområdet blir större. Det är framförallt intressant i de fall en anläggning körs på låglast en stor del av tiden.

– När vi pratar med potentiella kunder blir det ofta en diskussion som rör maxlasten, lite som när man köper bil och vill jämföra maxeffekter. I själva verket kör man mest fram och tillbaka till mataffären. Det är likadant på värme- och ånganläggningar. De flesta anläggningar går mest på låglast och sällan på maxlast. Därför är det intressant att ha en anläggning som klarar att köra på låglast utan att gå över till start och stopp-drift, säger Bengt Attebo.

I normalfallet med träpulver är reglerområdet 1:3 men med biokolpulver blir reglerområdet högre än 1:5. Det beror på att pulver från malt biokol har en hög densitet på nästan 500 kilogram per kubikmeter. Pulver från träpellets har normalt en densitet som är mindre än hälften.

Elförbrukningen sjunker

Testerna i Alingsås visar att maxlasten för el till kvarnen som maler pellets till pulver sjönk med cirka 60 procent vid malning av svart pellets jämfört med vit pellets, från 112 ampere till 68 ampere.

Lägre transportkostnad

Även kostnaden för transporten av svart pellets blir lägre jämfört med vit pellets eftersom densiteten är högre för svart pellets. Densiteten för svart pellets från Arbaflame är hela 755 kilogram per kubikmeter.

Normal produktion

PetroBio använde 32–34 ton pellets från varje leverantör. Mängden räckte för att trimma in anläggningen och köra den en vecka.

Tanken var att tvätteriet skulle drivas i normal produktion för att få stabilitet i energiprocessen och få jämförbara testresultat. Tvätteriet ska ha en eloge för att de ställde upp. Det var fantastiskt bra att kunna göra det på riktigt, säger Bengt Attebo.

Ingen kostnad för att byta

För en anläggning som är byggd för att använda träpulver är kostnaden i princip noll för att byta till biokolpulver. Det enda som behöver göras är att trimma om bränslematning och lufthantering för anläggningen, på grund av det är högre värmevärdet i bränslet. Det tar en dag eller två. Generellt behövs ingen ny utrustning i anläggningen för att byta från  vit till svart pellets.

PetroBio genomförde tester med drygt 30 ton svart pellets från vardera BioEndev och från Arbaflame.
PetroBio genomförde tester med drygt 30 ton svart pellets från vardera BioEndev och från Arbaflame. PetroBio genomförde tester med drygt 30 ton svart pellets från vardera BioEndev och från Arbaflame.

Effekthöjning i tvätteriet

En konvertering av de gasoleldade torktumlarna till ånga medför att tvätteriet kommer att behöva ytterligare några megawatt från sin ånganläggning. Tvätteriet har ett intresse av att utvärdera möjligheten att höja effekten i befintlig utrustning genom att byta till biokol. Ett alternativ för tvätteriet är att köra ångpannan på maximal effekt på träpulver och sedan toppa med ett sekundärbränsle, som biogasol eller bioolja.

Hönan och ägget-situation

PetroBio har pratat med kunder generellt om möjligheten att elda pulver från biokol i träpulverbrännare.

– Vi har inte berättat om resultaten i detalj, men när jag pratar generellt med kunder får jag ofta frågan om det finns någon befintlig produktion biokol, var den finns och hur stor produktion som finns. Det är lite av en hönan och ägget-situation just nu, säger Bengt Attebo.

Ny energianläggning

Ett annat kundcase är att bygga en helt ny anläggning baserad på svart pellets. Det är ganska stor skillnad i investeringskostnad mellan att bygga en anläggning för vit träpellets jämfört med för pellets av biokol.

– Investeringen blir väsentligt lägre om anläggningen från början är designad för biokol. Alla delar blir nerskalade, men framförallt så blir kvarnen mindre och det är stor del av den totala investeringen.

Möjlighet för alla

– I stort sett alla våra kunder som i dag använder träpulver skulle kunna byta till biokol om de är ute efter att förbättra någon av egenskaperna som vi ser blir bättre med biokol, som till exempel större reglerområde, högre effekt, lägre elanvändning till malning och lägre transportkostnader, säger Bengt Attebo. 


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1-2017

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy