Alla ämnen
Biovärme

Här kommer ny fjärrvärme att avlasta elnätet

Månsgård i Rydebäck utanför Helsingborg får fjärrvärme. Med fjärrvärme frigörs el som istället kan användas där den gör mer nytta - som bränsle i bilar till exempel.

Nu är det klart att det nya exploateringsområdet Månsgård i Rydebäck får fjärrvärme. Öresundskraft satsar 4,5 Mkr för att förse ett antal flerfamiljshus och förskola med fjärrvärme och bygger samtidigt för framtiden. Det sker bland annat för att frigöra eleffekt som Helsingborg behöver.

Fjärrvärme
Månsgård i Rydebäck utanför Helsingborg får fjärrvärme. Med fjärrvärme frigörs el som istället kan användas där den gör mer nytta – som bränsle i bilar till exempel. Månsgård i Rydebäck utanför Helsingborg får fjärrvärme. Med fjärrvärme frigörs el som istället kan användas där den gör mer nytta - som bränsle i bilar till exempel.

Nytt område med bostäder

Rydebäck bebyggdes på 70-talet och har fram tills nu inte haft fjärrvärme. Ett visst hopp om detta väcktes när den stora fjärrvärmeledningen mellan Helsingborg och Landskrona drogs 2005 men det blev inte av.

– Att dra fjärrvärmeledningar i befintlig bebyggelse blir för dyrt när gator och trottoarer måste rivas upp. I det här fallet handlar det om ett nytt område som ska bebyggas och vi har hittat en klok etablering alldeles i närheten av vår distributionsledning som vi kan utgå ifrån. Det berättar Dan Lilja, chef för affärsområde Distribution på Öresundskraft.

Värmepumpar ökar belastningen

Till saken hör att de boende i Rydebäck idag får sin värme från en mix av värmepumpar, direktverkande el och gas. Men Öresundskraft vill inte att mer el används för uppvärmning.

– Fler värmepumpar innebär en ökad belastning på elnätet. Det kan bli kritiskt under till exempel kalla dagar när effektuttaget är som störst. Med fjärrvärme avlastas istället elnätet. Satsningen bidrar till att frigöra effekt som vårt växande Helsingborg behöver, menar Dan Lilja.

– Rydebäck tillsammans med Ramlösa har pekats ut som ett av de stora framtida exploateringsområdena för bostäder så det här är en långsiktig investering, avslutar Dan Lilja.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy