Alla ämnen
Biokraft

Härjeåns Energi investerar 350 miljoner kronor i nytt kraftvärmeverk i Sveg

Härjeåns Energi har planerat för ett nytt kraftvärmeverk i flera år. Den tionde juni blev det sista nödvändiga miljötillståndet klart och bygget kunde starta. Hösten 2017 ska det vara klart. Bioenergi pratade med Anders Wiklund, vd för Härjeåns Energi, för att höra mer om projektet.

Härjeåns Sveg
Härjeåns Energi AB ägs av Härjeåns Kraft AB. I koncernen ingår även Härjeåns Nät AB och Härjedalens Miljöbränsle AB. Koncernen omsatte 773 miljoner kronor 2015 och hade 117 anställda. Härjeåns Sveg

– Vårt kraftvärmeprojekt har pågått under flera år med projektering, upphandling, miljötillstånd, bygglov och så vidare. Vissa delar av upphandlingen var klara och vi kunde därför påbörja schaktning i juni och gjutning i slutet av juli. Efter det börjar balkmontering, pannleverans och så vidare. Vår tidsplan är ganska snäv, byggtiden är knappt 18 månader och driftsättningen startar hösten 2017, förklarar Anders Wiklund.

Ånga och el till egen process

Drivkrafterna bakom investeringen är flera, dels att öka Härjeåns Energis elproduktion inom koncernen, dels att göra ångtorken i bränslefabriken i Sveg mer konkurrenskraftig i och med att ångan till torken kommer från ångpannan istället för att produceras med eldrivna ångkompressorer.

– Ångtorken i sig behåller vi, men ångkompressorerna ersätts. Det gör att energibalansen förbättras väsentligt för produktionen av pellets och briketter. Ångan från pannan kommer att gå till turbinen för att generera el. En del av ångan tappas av och används för att torka torv och trä som används som råvara i pellets- och brikettproduktionen. Merparten av elproduktionen kommer att gå till egen elförbrukning i till exempel kvarnar, pelletspressar och fläktar. En del av elen kommer att säljas, men den största delen kommer vi att använda själva, förklarar Anders Wiklund.

Härjeåns kraftvärmeverk
Illustrationen visar biokraftvärmeverkets placering i den vita byggnaden bredvid den befintliga fabriken för produktion av pellets och briketter av trä och torv. Härjeåns kraftvärmeverk

Upphandling och samordning

– När det gäller projektering, upphandlingsstöd, driftsättning med mera har vi köpt in de tjänsterna av Calambio Engineering som hjälper oss med samordning av alla leverantörer, förklarar Anders Wiklund. Det kommer att bli en mängd små upphandlingar där vi är motparten och leverantören är extern motpart. Det är skillnaden mot om vi hade valt en nyckelfärdig leverans, då hade vår motpart varit mellanhanden i alla mindre beställningar, nu är det vi som kommer att stå som beställare gentemot varje enskild leverantör. Detta ger oss större möjlighet att påverka och styra utformningen av anläggningen och optimera prestandan till en lägre investeringskostnad.

Briketter och pellets

Härjeåns Energi fortsätter att producera torvbriketter så länge det finns en efterfrågan.

– Men på längre sikt planerar vi för att ställa om till 100 procent träbaserad produktion. Vi har ett långsiktigt produktionsmål på cirka 120 000 ton pellets och briketter per år. I dag gör vi ungefär 85 000 ton förädlade träprodukter i form av pellets och briketter, samt omkring 50 000 ton torvbriketter.

Frästorv och skogsbränsle

Kraftvärmeverket kommer att byggas i anslutning till bolagets torkanläggning, belägen på det västra industriområdet i Sveg. Som bränsle kommer den nya kraftvärmeanläggningen att använda frästorv och skogsflis från närområdet kring Sveg.

Bubblande fluidbädd-panna

Renewa är leverantör av den nya pannan inklusive ett system för rening av kväveoxider. Renewas leveransomfattning består av en BFB-panna, som är bränsleflexibel, och ett SCR-system (Selective Catalytic Reduction) för en katalytisk reduktion av kvävoxider (NOx) i rökgaserna.

– Sverige är en viktig marknad för Renewa. Vi har satsat mycket på att växa och öka vår närvaro i Sverige. Projektet med Härjeåns Energi är vår fjärde leverans till Sverige och den andra kraftvärmeanläggningen. Härjeåns Energi och Calambio satte tydliga tekniska och kommersiella krav som vi tillfredsställde med vårt pannkoncept som bygger på vår Renefluid BFB-teknologi, förklarar Kari Liukko, försäljningschef på Renewa.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2016

Fakta

FAKTA

Härjeåns nya kraftvärmeverk:

Kraftvärmeverkets största beståndsdelar är bränslehantering, ångpanna, rökgasrening (SCR) och turbiner.

  • Mått: 54 meter lång, 36 meter bred och 28 meter hög
  • Panntyp: BFB (bubblande fluidiserad bädd)
  • Investering: 350 miljoner kronor
  • Panneffekt: 32 MW
  • Eleffekt: 10 MW
  • Elproduktion: 62 GWh
  • Värmeleveranser: 30 GWh
  • Ånga till bränslefabriken: 18 GWh
  • Bränslebehov: Cirka 300 GWh

Leverantörer:

  • Projektering: Calambio Engineering AB
  • Panna: Renewa Oy
  • Rökgasrening: Filtersupport ApS
  • Turbiner: M+M Turbinen-Technik GmbH

Om Härjeåns Energi:

Härjeåns Energi AB ägs av Härjeåns Kraft AB. I koncernen ingår även Härjeåns Nät AB och Härjedalens Miljöbränsle AB. Koncernen omsatte 773 miljoner kronor 2015 och hade 117 anställda.

Om Renewa:

Företaget har 90 anställda i Finland och Frankrike samt en filial i Sverige. Omsättningen 2015 var 35 miljoner euro.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy