Alla ämnen
Koldioxidinfångning

Nytt koncept ska ge eld utan rök

Nytt koncept ska ge eld utan rök
Vätgassamhället är på väg framåt. Utvinning och lagringen av koldioxid med så kallas CCS (Carbon Capture and Storage)-teknik testas och investeringar planeras. Foto: Pixabay

Ulf Hagström grundare och vd för Ecomb har lanserat ett nytt koncept som kombinerar vätgasproduktion, infångning av koldioxid med bland annat Ecomb-tekniken. Tekniken återvinner 98-99 procent av utsläppen från förbränning.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

CCS-teknik väntas ge fler möjligheter med infångad koldioxid från anläggningar som använder biobränslen.

Värdet på utsläppsrätter har på senare tid ökat från 5 till upp till 90 euro per ton. Dessa trender pekar mot att nya möjligheter kan bli verklighet.

– ECOMB vill vara en given del av detta framtida samhälle och har kommit fram med en innovativ lösning, säger Ulf Hagström.

Ulf Hagström, vd för Ecomb.

Ingen rök med eld

Ecomb kallar konceptet Ecotube Zero.

– Det innebär att all rökgas kan återföras till pannan och då finns i princip inget behov av att ha skorstenen kvar. Utsläppen till atmosfären blir nära noll, säger Ulf Hagström.

Ren syrgas

Användningen av ren syrgas i förbränning och att återföra rökgaser till pannor är inget nytt. Den så kallade oxyfuel-tekniken är testad i olika sammanhang.

Fakta

Kort om Ecomb

Ecombs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, som det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp av till exempel kväveoxider från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.

ECOMB grundades 1992 och har cirka 2 000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

– Nu tar vi detta till nästa nivå med Ecotube Zero som är en ny uppfinning inom det färdigutvecklade Ecotube-konceptet, vilket innebär en kort ledtid till färdig kommersiell produkt och en första installation i en kraftverkspanna, säger Ulf Hagström och förklarar mer:

– Det handlar om att ersätta luftens kväve i förbränningen – ren syrgas tillförs pannorna istället för vanlig luft som innehåller 79 procent kväve. Ingen konventionell eldstad klarar att ersätta all förbränningsluft med ren syrgas, materialproblemen skulle bli oöverstigliga. Därför måste rökgasen, som innehåller koldioxid och vattenånga, återföras till pannan. Det innebär rent kemiskt att koldioxid ersätter kväve i förbränningen. Ecombs beräkningar har visat att koldioxidens egenskaper som energibärare i eldstaden är något bättre än kvävets.

Användning för syret

Genom flera modifierade Ecotuber – Ecotube Zero – kan slutförbränningen ske med minimalt syreöverskott. Det innebär att den avskilda koldioxiden kan hålla en hög renhet, vilket kommer att kunna sänka kostnaderna för CCS-tekniken.

– Vi kan kombinera vätgassamhället, i elektrolysören bildas 8 kg syrgas för varje kg vätgas, och CCS-tekniken med hjälp av Ecotube Zero.

Under 2022 har Ecomb lämnat in en patentansökan för den nya lösningen. Ecomb har också haft kontakter med tänkbara kunder.

Diskussioner med andra intressenter

Flera intressanta projekt pågår just nu. Ett exempel är ett projekt (HyCoGen) som RISE leder tillsammans med några av Sveriges större fjärrvärmeleverantörer.

Syftet är att analysera möjligheterna att koppla samman vätgasproduktion med fjärrvärme för att öka lönsamheten och klimatnyttan vid vätgasproduktion.

Ett annat projekt är Stockholm Exergis projekt för att fånga in koldioxid (BECCS). Slutgiltigt investeringsbeslut för BECCS väntas ske under 2023.

Planen är att en fullskaleanläggning ska stå färdig 2025 och årligen kunna utvinna 800 000 ton koldioxid. Värdet på koldioxiden i kalkylerna ligger på mellan 1 500-2 000 kr per ton, det vill säga en årlig affär på 1,2-1,6 miljarder kronor.

Skiss över processen. Bild: Ecomb

Kombinationen av vätgasproduktion och BECCS

Ecomb har presenterat sitt koncept vid ett möte tillsammans med HyCoGen och BECCS-projekten.

– Vårt budskap var att belysa kombinationen av vätgasproduktion och BECCS, där syret från en elektrolysör (”restprodukten” vid vätgasproduktionen) utnyttjas vid förbränning av biobränslet. Luft (med kvävgas) kan då ersattas av recirkulerad koldioxid och tillsammans med Ecotuberna reducera rökgasvolymerna till CCS-anläggningen med över 80 procent, och efter CO2 -avskiljning reduceras rökgaserna med 98-99 procent, vilket i det ultimata fallet leder till att skorstenarna kan stängas ner, säger Ulf Hagström.

BECCS-projektet har nog kommit för långt i planeringen för att hinna få med Ecombs lösning, men det finns flera andra projekt på planeringsstadiet runt om i Sverige och internationellt som skulle kunna passa.

Fakta

Plus och minus med den nya tekniken

Plus:

• Nära noll-utsläpp av rökgaser till atmosfären, skorstenar kan på sikt monteras ner.

• Minimala syreöverskott i gasen före koldioxidavskiljning med CCS-teknik.

• Minskade kostnader för CCS-teknik.

• Minimala NOx-utsläpp utan användning av kemikalier som ammoniak och urea.

• Med dagens marknadspriser på utsläppsrätter för CO2 möjliggörs en snabbare introduktion av tekniken med kortare återbetalningstider.

• Fungerar för både nya och gamla pannor.

• Ett sätt att använda syrgas som bildas vid elektolys.

Minus:

• Att infångning av CO2 inte kommer igång på allvar.

• Att affärsmodellen inte är klar.

• Att elektrolys kräver mer el som kan kräva ny vindkraft.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy