Alla ämnen
Politik

Omröstning i Bryssel en seger för miljön och svensk bioenergi

Skogsägare över hela EU jublar när det nu står klart att EU-parlamentet lyssnat på argumenten från skogsägarsidan inför omröstningen om direktivet för förnybar energi. Omröstningen är en seger för klimatet och innebär en möjlighet för satsningen på förnybara biobränslen och ett hållbart samhälle. Det säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i ett pressmeddelande.

Framförallt två frågor var viktiga inför omröstningen i Bryssel. Den första handlade om EU skulle börja reglera hur delarna i ett avverkat träd får användas. Till exempel förbjuda användningen av timmer som källa för bioenergi. Detta röstades ner och det blir ingen reglering på EU-nivå.

Nej till detaljreglering av bioenergi

– Det känns bra att beslutet innebär att de som ska fatta den typen av beslut är skogsägarna själva eller de som förädlar timret. En reglering skulle betyda en onödig byråkratisering av en redan fungerande marknad där skogsägare säljer högkvalitativt virke till husbyggen, möbler och liknande och det som är mindre fint till papper eller bioenergi, säger Palle Borgström.

Den andra punkten som är viktig för skogsägare var huruvida tallolja och massaved ska definieras som förnybara i avancerade biobränslen.  Det gäller till exempel som bränsle till bilar och flygplan. Miljöorganisationer ville att dessa skulle exkluderas i direktivet för förnybar energi. Det skulle betyda hinder på vägen mot att ersätta miljöskadliga fossila bränslen med förnybara bränslen från skogsråvara.

– Nu fastställs att massaved och tallolja är förnybara. Det känns självklart när båda kommer från skogar som växer och återplanteras. Vi har dubbelt så mycket skog nu i Sverige som för hundra år sedan och detta har vi åstadkommit i skogsbruket, säger Palle Borgström.

Emma Berglund är generalsekreterare i den europeiska skogsägarkonfederationen, CEPF, och företräder 16 miljoner skogsägare.
Emma Berglund, generalsekreterare i den europeiska skogsägarkonfederationen, CEPF. Emma Berglund är generalsekreterare i den europeiska skogsägarkonfederationen, CEPF, och företräder 16 miljoner skogsägare.

Emma Berglund, generalsekreterare i den europeiska skogsägarkonfederationen CEPF som företräder 16 miljoner skogsägare, kommenterar beslutet så här.

– I de viktigaste punkterna gick det vår väg idag och vi är väldigt lättade. EU-parlamentet sade att lagstiftning från EU i de här frågorna ska baseras på den redan existerande och välfungerande nationella skogslagstiftningen. EU bör inte detaljreglera dessa frågor. Det skulle inte gynna de övergripande målen som handlar om att skapa ett hållbart samhälle och en bioekonomi som klarar sig alltmer utan olja och kol. Nu återstår att ytterligare förbättra lagförslaget i de fortsatta förhandlingarna mellan medlemsstater och EU-parlamentet, säger Emma Berglund.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy