Alla ämnen
Bioolja

PetroBio hjälper Renova byta ut fossilt bränsle mot förnybart

Renova tar ytterligare ett steg mot att bli helt fossilfria med hjälp av brännarteknologi för biobränsle från PetroBio. I ett led att minska klimatpåverkande utsläpp uppgraderar Renova i Sävenäs sina åtta start- och stödbrännare för att kunna elda med biobränsle istället för fossil olja. Tack vare den omställningen sänks de fossila utsläppen med cirka 960 ton koldioxid årligen.

Start- och stödbrännarnas främsta uppgift är att värma upp Renovas fyra avfallspannor efter revision eller när behov finns. Ett exempel är om avfallet är väldigt blött, då behövs stödbrännare för att temperaturen i avfallspannorna ska komma upp i rätt temperatur enligt avfallsdirektivet, det vill säga 850C° i två sekunder.

Renova tar ytterligare ett steg mot att bli helt fossilfria med hjälp av förnybar brännarteknologi från PetroBio. Renova tar ytterligare ett steg mot att bli helt fossilfria med hjälp av förnybar brännarteknologi från PetroBio.

Ersätter 550 kubikmeter fossil olja

Uppdraget att uppdatera befintligt brännoljesystem till drift med RME-olja utförs av PetroBio. Då RME är mer aggressivt än fossil olja behöver flera olika delar bytas ut och brännarna anpassas.
– Avfallskraftvärmeverket förbrukar idag cirka 550 kubikmeter eldningsolja per år. Vi är otroligt stolta över att vara en del av att ställa om det till biobränsle, berättar Johanna Lindén, vd på PetroBio. Vi levererade våra första brännare till Renova redan år 1972, och nu gör vi en gemensam resa mot en hållbarare framtid här i Göteborg.

På Renovas avfallskraftvärmeverk eldas ungefär 550 000 ton avfall upp per år, vilket motsvarar storleken av 1,5 Ullevi-arenor. Värmen som skapas omvandlas till en tredjedel av göteborgarnas fjärrvärme, vilket gör Renova till den största leverantören av fjärrvärme i Göteborg. Anläggningen producerar även cirka fem procent av Göteborgs elbehov.

Hållbar utveckling

Övergången från fossil olja till bioolja i start- och stödbrännarna är ett viktigt steg i Renovas ambition att minimera den fossila användningen och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling.
– Vi känner oss mycket trygga med PetroBios leverans. De levererar problemfria brännare, leverans av regelbunden service samt jourverksamhet dygnet runt. Och deras gedigna erfarenhet av flamförbränningsteknik och bioolja gör att omställningen från fossil till förnybar energi löper smärtfritt och säkert, säger Malin Bruhn, processingenjör på Renova.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy