Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Produktion av biodrivmedel i Norden kan fyrdubblas till 2025

Idag finns kapacitet att varje år producera cirka 12 TWh biodrivmedel i Norden. Det finns planer på att öka produktionskapacitet med ytterligare cirka 36 TWh biodrivmedel till totalt nästan 50 TWh biodrivmedel per år till 2025, visar tidningen Bioenergis sammanställning med 122 befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.

Störst planer i Sverige

Störst planer på att öka kapaciteten finns i Sverige med en ökning från dagens omkring 6 TWh till 32 TWh 2025.  Om alla planer förverkligas kan motsvarande en tredjedel av dagens totala drivmedelsanvändning komma att produceras i Sverige. Även i Finland finns planer på att öka produktionen kraftigt från dagens cirka 6 TWh till omkring 15 TWh biodrivmedel till 2025. I Norge finns planer på att producera råbioolja som till en stor del kan komma att användas som råvara för biodrivmedelsproduktion i Sverige.

Preems raffinaderi i Lysekil är Skandinaviens största raffinaderianläggning med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja per år. Här produceras idag cirka 160 000 kubikmeter HVO-diesel och HVO-bensin. Kapaciteten ska öka till 200 000 kubikmeter under 2019 och till 1,3 miljoner kubikmeter några år senare.. Till 2030 finns planer på att producera 3 miljoner kubikmeter biodrivmedel per år vid Preems båda raffinaderier i Lysekil och Göteborg. Foto Rustan Olsson
Preems raffinaderi i Lysekil är Skandinaviens största raffinaderianläggning med kapacitet att raffinera 11,4
miljoner ton råolja per år. Här produceras idag cirka 160 000 kubikmeter HVO-diesel och HVO-bensin.
Kapaciteten ska öka till 200 000 kubikmeter under 2019 och till 1,3 miljoner kubikmeter några år senare..
Till 2030 finns planer på att producera 3 miljoner kubikmeter biodrivmedel per år vid Preems båda raffinaderier
i Lysekil och Göteborg. Foto Rustan Olsson Preems raffinaderi i Lysekil är Skandinaviens största raffinaderianläggning med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja per år. Här produceras idag cirka 160 000 kubikmeter HVO-diesel och HVO-bensin. Kapaciteten ska öka till 200 000 kubikmeter under 2019 och till 1,3 miljoner kubikmeter några år senare.. Till 2030 finns planer på att producera 3 miljoner kubikmeter biodrivmedel per år vid Preems båda raffinaderier i Lysekil och Göteborg. Foto Rustan Olsson

Restprodukter från skog

De vanligaste råvarorna väntas blir restprodukter från skogen som tallolja, sågspån och lignin från svartlut. Andra råvaror är restoljor och fetter, plastavfall samt organiskt avfall. De vanligaste produkterna väntas bli HVO-diesel, biobensin, bioråoljor, biogas, biojet och etanol.

Innovationsarena för biodrivmedel

I Sverige finns 17 anläggningar för produktion av flytande biodrivmedel samt 55 produktionsanläggningar för biogas som drivmedel som är i drift eller under byggnad. Det finns ett 20-tal projekt under planering för genomförande mellan 2019 och 2025.

– Aktiviteten är hög och vi ser flera projekt som har kommit långt i planeringen och ligger nära förverkligande medan andra projekt har flera steg kvar och en längre väg till ett genomförande. Samarbetet mellan raffinaderier, skogsindustrier, teknikleverantörer och andra aktörer är intensivt och vi ser en nordisk innovationsarena för biodrivmedel växa fram, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

I nya numret av Bioenergi nr 5-2018 finns hela listan över biodrivmedelsprojekt i Norden. Läs även artiklar om några av de nya projekt som nu byggs och planeras samt kommentarer från aktörer inom biodrivmedel och transport. Bioenergi finns som e-tidning på www.bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor

 

Fakta:

• Leveranser av drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2017 var totalt 93,9 TWh varav biodrivmedel svarade för 19,5 TWh. (Källa: SCB)

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy