Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Produktion av vätgas invigd – ska ge mer förnybara biodrivmedel från Preem

Onsdagen den 12 juni, invigde energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman Preems nya anläggning för produktion av vätgas vid raffinaderiet i Göteborg, tillsammans med Preems vd Petter Holland. Investeringen uppgår till 635 Mkr, och kommer att öka produktionen av förnybara drivmedel.

Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av de förnybara drivmedel som idag produceras på Preems raffinaderi i Göteborg av bland annat tallolja, en restprodukt från den svenska skogen.

Avgörande investering

– Det här är en avgörande investering för att vi ska kunna fortsätta omställningen till ett hållbart samhälle, säger Preems vd Petter Holland. Bristen på vätgas har länge begränsat vår produktion av förnybara drivmedel. Nu kan vi växla upp produktionen av förnybart och ytterligare minska de fossila koldioxidutsläppen från våra drivmedel.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman invigde Preems nya anläggning för produktion av vätgas vid raffinaderiet i Göteborg, tillsammans med Preems vd Petter Holland.
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (t.h.) invigde Preems nya anläggning för produktion av vätgas vid raffinaderiet i Göteborg, tillsammans med Preems vd Petter Holland (t.v.) Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman invigde Preems nya anläggning för produktion av vätgas vid raffinaderiet i Göteborg, tillsammans med Preems vd Petter Holland.

Ökad produktion av förnybara drivmedel

Med anläggningen på plats ökar Preem den förnybara produktionen till cirka 220 000 kubikmeter årligen. Samtidigt skapas förutsättningar för att nå 320 000 kubikmeter under 2020. Det långsiktiga målet är att producera 3 000 000 kubikmeter förnybara drivmedel till 2030.
– Förnybara drivmedel är avgörande för att nå regeringens målsättning om 70 procent lägre utsläpp i transportsektorn till 2030. Det är mycket positivt att näringslivet investerar i nya anläggningar och produkter som kan bidra till att vi når målen, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Naturgas råvara

Den nya vätgasanläggningen har en kapacitet på 18 500 normalkubikmeter per timme och drivs med naturgas från Swedegas transmissionsnät i Göteborg. Beslutet att bygga en vätgasanläggning togs i november 2016. Som mest har cirka 100 personer från olika entreprenörsföretag funnits på plats.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy