Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Regeringen presenterar nya styrmedel för klimatomställning i transportsektorn

Idag, den 17 mars, presenterar regeringen Bränslebytet, ett förslag till helt nya styrmedel som både reducerar transportsektorns utsläpp och över tid kan öka användningen av biodrivmedel kraftigt, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

På denna tankstation säljs inga drivmedel som innehåller palmolja eller PFAD.
På denna tankstation i Ljusne säljs inga drivmedel som innehåller palmolja eller PFAD. På denna tankstation säljs inga drivmedel som innehåller palmolja eller PFAD.

I arbetet med det nya regelverket har ledorden varit långsiktighet och stabilitet. Biodrivmedelsbranschen behöver styrmedel som är hållbara över tid och klimatet behöver kraftfull politik för att minska utsläppen.

Bränslebytet innebär dels att en så kallad reduktionsplikt införs i Sverige och dels skatteförändringar som gynnar biobränslen. Reduktionsplikten innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Det främjar framför allt biodrivmedel med särskilt låga utsläpp av växthusgaser, som avancerade biodrivmedel. Det svenska systemet blir ett av de mest ambitiösa reduktionspliktssystemen i världen.

− Reduktionsplikten ger branschen de stabila och långsiktiga förutsättningar som efterfrågats under lång tid. Nu har vi lagt grunden för ökad produktion och användning av biodrivmedel, inte minst biodrivmedel från skogsråvara, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

De föreslagna kvoterna utgår från dagens inblandningsnivåer och kommer sedan successivt att höjas för att bidra till att transportsektorns utsläpp minskas med 70 procent till och med 2030.

− För att klara klimatutmaningen och utsläppsmålen måste vi drastiskt minska utsläppen från transportsektorn. Transportsektorn står för cirka en tredjedel av alla Sveriges utsläpp. Biodrivmedel är en viktig del av lösningen. Bränslebytet kommer minska utsläppen och gör det lättare för alla att göra rätt och tanka grönare. Alla drivmedel som säljs ska bli klimatsmartare säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Samtidigt föreslås ett antal förändringar av drivmedelsbeskattningen. Höginblandade och rena biodrivmedel inkluderas inte i kvoten utan får fortsatt skattebefrielse. Skatten för höginblandade och rena biodrivmedel sänks, så att dessa biodrivmedels konkurrenskraft förbättras. Koldioxidskatt tas ut på de bränslen som ingår i kvoten men skatten uppdateras efter de energivärden och kolinnehåll som gäller för dagens bränslen. Hänsyn tas också till drivmedlets innehåll av biodrivmedel.

− Genom en förändrad beskattning av drivmedel uppnås det dubbla syftet att ta hänsyn till drivmedels innehåll av biodrivmedel samtidigt som pumppriset hålls oförändrat. Dessutom stärks rena och höginblandade bidrivmedels konkurrenskraft genom skattesänkningen, säger finansminister Magdalena Andersson.
– Vi vet att många konsumenter vill bidra till klimatomställningen. Vi måste göra det lätt att välja mer hållbara bränslen för alla de svenskar som äger en bil idag, och det blir det med det här förslaget, säger miljöminister Karolina Skog.

Isabella Lövin meddelade också att regeringen kommer också att se över kriterierna för definitioner av restprodukter med anledning av den debatt som pågår om användningen av palmolja och restprodukter från palmoljeproduktioner som råvara för biodrivmedel. Syftet är att se till att de biodrivmedel som används i Sverige är baserade på hållbara råvaror.

Läs regeringens Fakta-PM om Bränslebytet här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy