Alla ämnen
Bioenergi i industri

Rottneros Bruk investerar i biogasbrännare och ersätter olja

Rottneros Bruk investerar 15 miljoner kronor i en biogasbrännare för att nå målet om en fossilfri produktionsprocess.

Därmed kan den biogas som genereras som en biprodukt i den nya bioreningsanläggningen användas i Rottneros torkningsprocess. Brännaren kommer att tas i drift under första halvåret 2020 och innebär förutom minskad förbrukning av fossila bränslen även lägre rörliga kostnader.

rottneros_bruk
Det anaeroba reningssteget med bioreaktor samt svavelväterening.

– Investeringen betyder att vi i stort sett når målet om en fossilfri tillverkningsprocess i Rottneros Bruk. Genom att tillvarata biometangasen som generas i bioreningsprocessen när vi torkar massan kommer vi ersätta motsvarande 1 000 kubikmeter fossilbränsle i form av olja. Sammantaget har investeringarna vi gjort i bruket sedan några år minskat oljeförbrukningen med i storleksordningen 7 000 kubikmeter på årsbasis, samtidigt som produktionsvolymen vuxit påtagligt, säger Nils Hauri, direktör för Innovation och strategiska projekt. 


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy