Alla ämnen
Bioolja

Så konverterades asfaltverket i Västberga till bioolja

Manne Forss, teknisk chef på WTS, beskriver de tekniska lösningar som krävdes för att byta från fossil olja till bioolja vid PEAB Asfalts anläggning i Västberga.

– Vi fick en förfrågan från PEAB Asfalt om en konvertering från fossil olja till bioolja. Med hjälp av den samlade kunskapen från Wik Teknik, som utför service på PEABs brännare, och WTS tog vi fram en teknisk lösning för en konvertering till bioolja. Det hela gick ganska fort, vi hade ett första möte med PEAB i början av december 2015 och fick beställningen den 19 januari i år, berättar Manne Forss, teknisk chef och projektledare på WTS.

Tryckluft finfördelar oljan

– I vår tekniska lösning finfördelas biooljan med hjälp av tryckluft. Det är en praktisk lösning som gör att brännarmunstycket håller längre jämfört med högtrycksbrännare. Biooljan innehåller en liten del partiklar som annars kan slita på munstycket, säger Manne Forss.

Värmning och rundpumpning

En skillnad jämfört med vid användning av fossil olja är att biooljan måste värmas. Det innebär att alla delar måste hållas varma hela tiden. På anläggningen i Västberga är en brännare placerad mer än 20 meter över markytan. Rörledningarna fram till brännaren måste ha uppvärmning samtidigt som oljan hela tiden pumpas runt för att den inte ska stelna.

Två containrar

Oljetanken har isolerats eftersom biooljan i tanken är cirka 50 grader varm. En separat elpanna på 90 kW värmer vatten som pumpas runt för att värma biooljan i tanken.

– För att producera värme och tryckluft har vi levererat dels en oljecontainer med pumpar, värmare med mera som ser till att biooljan blir hanterbar, dels en container med en kompressor för att producera tryckluft, förklarar Manne Forss.

Modifierade brännare

WTS har modifierat två brännare på 22 respektive 9 MW. Den stora brännaren på 22 MW som används för att värma sten används mest. Den mindre brännare används för att värma återvunnen asfalt.

– Vi har bytt rör, ventiler och brännarmunstycken som kommer i kontakt med biooljan till rostfria delar. Jag tycker att den nya anläggningen har gått bra. Den startades första april i år och vi hade några mindre problem i början, som till exempel att vi ställt in ett för litet oljeflöde för att hålla oljan flytande. Vi justerade upp flödet och sedan har det gått bra. Inkörningen ägde rum under april och sedan första maj har anläggningen gått oavbrutet, säger Manne Forss på WTS.

Lönsam investering

Ordervärdet för WTS var mindre än fem miljoner kronor och återbetalningstiden beräknas till under två år. Priset på bioolja har de senaste åren varit relativt lågt vilket ger en kort återbetalningstid. Leverantör av bioolja är Westenergy.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy