Alla ämnen
Bioolja

PEAB ställer om till bioolja i Sveriges största asfaltverk

Vid slutet av 2016 räknar PEAB Asfalt med att ha ställt om hälften av sina 16 asfaltverk i Sverige från fossil olja till bioolja. Denna förändring mot klimatsmart asfaltproduktion manifesterades den åttonde juni med ceremoni vid det nyligen konverterade asfaltverket i Västberga, Stockholm.

Niklas Hansson, vd för WTS
Niklas Hansson är vd för WTS som har levererat en lösning för omställningen från fossil till förnybar olja. Här visar han en container med utrustning för värmning och pumpning av biooljan. Niklas Hansson är vd för WTS som har levererat en lösning för omställningen från fossil till förnybar olja. Här visar han en container med utrustning för värmning och pumpning av biooljan.

Bytet från fossil olja till bioolja i Västberga minskar utsläppen av fossil koldioxid med 5 000 ton per år. Totalt räknar PEAB med att minska utsläppen med 15 000 ton per år efter konverteringen av åtta asfaltverk.

Vid invigningen förklarade Håkan Jakobsson, vd för PEAB Asfalt, att asfaltproduktion nu kan börja förknippas med att vara klimatsmart, efter att Sveriges största produktionsanläggning för asfalt nu är koldioxidneutral.

Biooljan används istället för fossil olja för att värma upp och torka stenmaterial för att tillverka asfalt. Biooljan är en restprodukt från tillverkning av livsmedel och består av råvaror från växtriket. PEAB kallar sin asfalt för Ecoasfalt och har också en produkt som kallas Ecoasfalt Plus som tillverkas vid lägre temperatur och med inblandning av returasfalt, förklarar Håkan Jakobsson.

Helhetsgrepp

– Vi strävar även efter att ta ett helhetsgrepp kring miljöfrågor vid tillverkning, transport och utläggning av asfaltmassa. På längre sikt vill vi att transporterna till och från fabrikerna ska vara miljösmarta och hela maskinparken skulle kunna gå på HVO-bränsle precis som några av våra rotorbilar gör vid betong-
arbeten, säger Håkan Jacobsson.

Flygplatser med nollutsläpp 2020

Christina Sares, miljörådgivare på Swedavia, var en annan av invigningstalarna. Swedavia som äger och driver tio flygplatser i Sverige är en stor användare av asfalt och har en strategi för att påverka sina leverantörer genom att ställa miljökrav.

– Genom att prata med stora leverantörer och efterfråga en bättre produkt så kan vi också göra skillnad. Vi är idag världsledande på att utveckla klimatsmarta flygplatser, säger Christina Sares. Swedavia har under lång tid jobbat målmedvetet med att minska hela flygbranschens miljö och klimatpåverkan. För att vi ska vara trovärdiga i det arbetet så behöver vi börja med vår egen verksamhet. Därför har vi satt ett ambitiöst klimatmål som innebär att vi ska ha noll utsläpp av fossil koldioxid i vår egen verksamhet 2020. Allt tyder på att vi kommer att nå detta mål. Vi har minskat utsläppen med ungefär 75 procent sedan 2005.

Christina Sares, Jesper Gunnarsson och Håkan Jakobsson
Från höger: Genom att efterfråga bättre produkter kan vi göra skillnad, sa Christina Sares, Jesper Gunnarsson, vd för PEAB, vill ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, miljörådgivare på Swedavia. Asfaltproduktion kan nu börja förknippas med att vara miljösmart, sa Håkan Jakobsson, vd för PEAB Asfalt. Christina Sares, Jesper Gunnarsson och Håkan Jakobsson

Inte bara asfalt

–  Vi har börjat jobba med att bidra till att även flygets klimatpåverkan minskas. Vi kan se att den största utmaningen som hela branschen har, är att flyget också ska kunna ställa om till fossilfria drivmedel. Vår roll är framför allt att vara med och skapa en efterfrågan på förnybart bränsle. Från 2016 kommer alla våra tjänsteresor att göras med biojetbränsle, konstaterar Christina Sares.

Tar större ansvar

Mot slutet av invigningsceremonin dök PEABs vd, Jesper Göransson, upp.

– Vi vill ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor och vi vill vara mer än en byggare och anläggare som ”bara” levererar byggprojekt. Vi vill också visa att vi kan, och bör, ta ett ansvar som är större än så. Jag skulle egentligen inte varit här i dag, men fick möjlighet att komma hit och tycker det har varit roligt att se detta som händer i dag, säger Jesper Gunnarsson.

Peter Nordwall, platschef på PEAB Asfalt
Peter Nordwall, platschef på PEAB Asfalt i Västberga visade upp asfaltverket som går dygnet runt måndag till fredag. Peter Nordwall, platschef på PEAB Asfalt i Västberga visade upp asfaltverket som går dygnet runt måndag till fredag.

Måste fungera

Under rundvandringen på anläggningen svarade Peter Nordwall, platschef på PEAB Asfalt i Västberga, på frågan hur anläggningen har fungerat med bioolja.

Den har fungerat bra, det är alltid så att nya grejor inte fungerar perfekt från första dagen. Det var intrimning i början, men nu har vi kört precis en månad och det fungerar bra, berättar Peter Nordwall.

Fabriken går i treskift, det vill säga dygnet runt från klockan fyra på måndag morgon till ungefär midnatt på fredag kväll. Det är inte full produktion hela tiden, men anläggningen är bemannad dygnet runt under veckorna för att kunna producera när det behövs.

– Vi investerade lite mer här i Västberga jämfört med konverteringar av andra fabriker, för att få högre driftsäkerhet. Vi producerar stora volymer asfalt i Västberga och det får inte bli något fel som leder till att produktionen stannar, förklarar Peter Nordwall.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2016

Fakta

Om PEAB Asfalts anläggning i Västberga

• Normala bra veckor under maj och juni producerar anläggningen cirka 10 000 ton per vecka. Under hösten minskar produktionen något.

• Kapaciteten per timme är 300 ton.

• Produktion 2015: 300 000 ton asfalt

• Bränslebehov: Cirka 2 000 kubikmeter olja per år

• Nio personer driver anläggningen. Utöver platschefen Peter Nordwall, är det sex maskinister och två ordermottagare. 

• Fabriken i Västberga byggdes 2008 och har totalt producerat drygt 2 miljoner ton asfalt.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy