Alla ämnen
Biokraft

Så mycket el producerar Växjö Energi per fjärrvärmekund

Större delen av det växande Växjö är idag inkopplat till fjärrvärmenätet – och värmen produceras 100 procent fossilfritt. För varje fjärrvärmekund skapas samtidigt en hel del förnybar el.

Under 2019 producerade Sandviksverket totalt 232 GWh el, eller ungefär 40 procent av den levererade volymen fjärrvärme.

– I framtiden kommer det att behövas mer och mer förnybar el för att lösa klimatutmaningen. Här har kraftvärmeverk som Sandviksverket en viktig roll att spela. Det bästa är att det finns kapacitet för många fler fjärrvärmekunder. Ju fler kunder, desto mer förnybar el kan vi producera, berättar Andreas Agnesson, Affärsområdeschef Kraft och värme, Växjö Energi.

100 % förnybart biobränsle

Till skillnad från ett vanligt värmeverk ger kraftvärmeverk, som Sandviksverket i Växjö, både värme och el. Trädtoppar, bark och andra skogsrester som annars hade gått till spillo, transporteras till kraftvärmeverket där dess energi tas tillvara. Värmen får vatten i en jättelik behållare att koka och bli till ånga. Ångan driver sedan en turbin – som producerar el.

– Det är 100 procent förnybar el som vi säljer till elmarknaden och som tränger undan annan mindre klimatvänlig el från marknaden. Värmen som är kvar i ångan blir till fjärrvärme, säger Andreas Agnesson.

Bli självförsörjande är målet

Enligt Växjö Energis beräkningar använder en genomsnittlig fjärrvärmeansluten villa i Växjö ungefär 17 MWh fjärrvärme per år. Samtidigt som denna fjärrvärme produceras skapas upp till cirka 7 MWh förnybar el.

– Förnybar el är nyckeln till att kunna minska belastningen på klimatet. Hur mycket el vi producerar per kund hänger ihop med hur mycket fjärrvärme som används i fastigheten. Det varierar alltså en del men ju fler kunder, desto mer förnybar el kan vi producera, säger Andreas.

Redan idag producerar Växjö Energi cirka hälften av den el som konsumeras i Växjö stad och en tredjedel av den el som konsumeras i hela kommunen. Resterande el behöver importeras, men målsättningen är att bli helt självförsörjande i framtiden.

Om fjärrvärmen i Växjö

I Växjö finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät på cirka 40 mil som producerar värme och kyla till cirka 8 000 villor och 1 500 företag.

Sandviksverket har en viktig roll att spela
Sandviksverket har en viktig roll att spela Sandviksverket har en viktig roll att spela

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy