Alla ämnen
Skogsbruk

Skogsstyrelsen: Stora brister hos skogsbilvägar

Skogsstyrelsen: Stora brister hos skogsbilvägar
Skogsbilväg. Foto: Kristina Thureson/ Skogsstyrelsen

Enligt en ny rapport gjord av Skogsstyrelsen har Sveriges skogsbilvägar försämrats avsevärt under de senaste 30 åren. Skogsstyrelsen uppmanar nu till upprustning av landets skogsvägar.

Tyngre fordon, mindre underhåll, dålig samordning och klimatförändringar är några orsaker till sämre skogsbilvägar, visar en nulägesanalys från Skogsstyrelsen.

Därför krävs nu många åtgärder för att rusta upp ett vägnät som har stor betydelse för bland annat skogsbruk, näringsliv, turism och friluftsliv över hela landet.

Viktigt för skogsbruket

Landets cirka 21 000 mil skogsbilvägar har stor betydelse för inte bara skogsbrukets möjlighet att få fram råvara till rimlig kostnad, utan även för ett flertal andra näringsgrenar och för rekreation och friluftsliv.

Vägnät och organisationer kring skogsbilvägar och enskilda vägar skapar arbetstillfällen och intäkter lokalt i hela landet. Att de enskilda vägarna sköts och underhålls till rätt standard är avgörande för effektivitet och lönsamhet i skogsbruket.

Trots vägarnas stora betydelse har Skogsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i en ny nulägesanalys identifierat en lång rad brister som behöver åtgärdas.

– Ska hjulen fortsätta snurra i hela landet så behöver vi fungerande och robusta skogsbilvägar, men tyvärr ser vi i vår analys att det finns stora brister som behöver åtgärdas. Därför behövs nu en bredd av åtgärder tas fram för att inte skogsbilvägarna ska bli en flaskhals i samhället, säger Stefan Gunnarsson, vägspecialist på Skogsstyrelsen.

Se filmen om hur Kvarnmons Flis röjer upp kring vägarna och gör Jämtland vackrare!

Brister enligt rapporten

Några exempel på brister som den nya rapporten pekar ut är att fordonens tyngd och storlek innebär en betydande ökning av slitage på väg och broar. Det eftersatta underhållet och bärighetsnedsättningar beräknas öka.

Det saknas i dag en helhetsbild över det lågtrafikerade vägnätets status samt de olika aktörernas ansvar, krav och behov. Det saknas också en ansvarig myndighet som följer upp och driver utvecklingen.

Det finns ingen uttalad gemensam standard inom skogsbruket för nybyggnation och upprustning av skogsbilvägar. Klimatförändringarna ställer högre krav på vägnätet men också på kunskap och förebyggande åtgärder, inte minst på säsongsmässiga bärighetsvariationer, störtregn och avrinningsproblematik.

Nya åtgärder

För att råda bot på de dåliga vägarna föreslår Skogsstyrelsen några olika åtgärder.  Utveckling av vägdata nämns som angeläget för effektiv ruttning och logistikplanering, detta gäller inte minst framkomligheten på broar för tunga fordon.

Utvecklad projektering vid nybyggnation med avseende på linjeföring, tillgång på bra material, dränering, lutning och vattenpassager. Utvecklade normer och riktlinjer för underhållsåtgärder och ökad samverkan mellan fastighetsägare.

Läs rapporten här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy