Alla ämnen
Opinion & debatt

Smart och förnybart energisystem på Gotland

Regeringens uppdrag till Energimyndigheten angående att ta fram en förstudie om hur Gotland kan bli en pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige väcker uppmärksamhet. Detta då förstudien visar en närmast naiv tilltro till att elektrifiering kan lösa alla problem.

Istället för att ta ett helhetsgrepp på öns energianvändning har författarna valt att presentera en förstudie som till stora delar verkar vara direkt kontraproduktiv när det gäller Gotlands arbetsmarknad kopplad till ett framtida energisystem på ön.

I förstudien har myndigheten presenterat en plan för hur det ska kunna produceras maximalt med vindenergi och solenergi på Gotland, och de åtgärder som behövs för att sedan kunna bli av med all denna förnybara el. Detta utan att se till vilka konsekvenser det kommer att få för arbetstillfällena på Gotland. Förstudien handlar nästan enbart om elektrifiering, inte minst av trafiken, men också av industrin, av färjor (!) och av mycket annat.

Energimyndigheten fortsätter alltså på den inslagna vägen att det är elproduktion som skall lösa alla klimatproblem. Men det finns inga analyser i rapporten av hur detta påverkar effektbalansproblemen, konsekvenser för sysselsättningen eller vad det kostar. Författarna av förstudien, undviker eller skriver bara kortfattat, om de uppenbara möjligheter som är kopplade till bioenergi.

Bioenergi på Gotland

Vi anser detta anmärkningsvärt eftersom det på Gotland finns:

  • 4 000 skogsägare som äger 125 000 hektar skog med avverkning av 200 000 skogskubik, uttag 550 GWh bioenergi.
  • Jordbruk är en viktig näring, vart tredje gotländskt företag med färre än 50 anställda är verksamt inom jordbrukssektorn.
  • Den vanligaste värmekällan i hushåll är biobränslen (152 502 MWh) och el (129 218 MWh).
  • Fjärrvärmen i Visby eldas med biobränslen (dock inte kraftvärme).
  • 29 GWh biogas produceras på Gotland av tre företag vilka fått bidrag via Klimatklivet.
  • Kommunen har investerat i biogasbussar, sopbilar etc, och det finns fyra tankställen på ön.
  • Energifabriken har två tankstationer för HVO på Gotland.
  • Gotlands Värmepellets tillverkar nästan 4 000 ton pellets på ön.
  • Gotfire AB och ett antal installatörsföretag är specialiserade på olika bioenergialternativ.

Det finns redan en uppbyggd infrastruktur på Gotland som ger en både tryggare och säkrare energiproduktion än den väderberoende elproduktion myndigheten föreslår. Det borde vara självklart att basera ett framtida energisystem på energibärare som produceras i närområdet och som genererar sysselsättning och välfärd till Gotlänningar. Gotland har utmärkta möjligheter att skapa en trygg energiförsörjning utan att satsa på ytterligare produktion av elström.

Vår rekommendation till Energimyndigheten – gör om och gör rätt!

Text: Bengt-Erik Löfgren

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy