Alla ämnen
Pellets

Södra startar en ny pelletsfabrik i Långasjö

Södra Timber tar i drift en ny pelletsfabrik vid sågverket i Långsjö. Totalt kommer produktionen av pellets att öka med cirka 10 000 ton till 45 000 ton per år som en följd av investeringen på 24 miljoner kronor.

Skälen till att södra har byggt en ny pelletsfabrik är dels för att öka den totala produktionen av pellets av biprodukter från flera av sina sågverk och dels handlar det om att få till en effektivare logistik och en renare miljö med mindre damm och spån i närområdet i Långasjö.

Fredrik Tärneberg
Södra bygger en helt ny pelletsfabrik vid sågverket i Långasjö och ökar produktionen från 35 000 ton till
45 000 ton pellets per år, berättar Fredrik Tärneberg, försäljningschef, energiprodukter på Södra Wood. Fredrik Tärneberg

Ökad och renare produktion

– Vi har i dag tre hyvlar i Långasjö som genererar kutterspån, varav två ligger 400 meter ifrån vår befintliga pelletsfabrik. Tidigare har vi kört kutterspån med hjullastare från hyvlarna till pelletsfabriken. Med en ny pelletsfabrik närmare hyvlarna kan vi öka intaget av externt kutterspån från fler av våra sågverk och på så sätt öka pelletsproduktionen i Långasjö. Mindre hantering med hjullastare ger också en bättre närmiljö, det dammar mindre kring sågverket, förklarar Fredrik Tärneberg, försäljningschef, energiprodukter på Södra Wood.

Effektivare

Med den nya pelletsfabriken kommer Södra att utnyttja mer kutterspån som faller vid fyra andra sågverk inom koncernen. Den nya pelletsfabriken kommer att utnyttja kutterspån från sågverket i Långasjö och producera cirka 10 000 ton per år. Den befintliga pelletsfabriken kommer att fortsätta producera 35 000 ton per år. Den totala produktionen i Långasjö ökar till 45 000 ton pellets per år.

Större kapacitet

Sågkapaciteten vid Södra i Långasjö har byggts ut och hyvlingen kan öka framöver, vilket kan ge mer råvara för ytterligare pelletsproduktion. Den nya fabriken har kapacitet att producera mer.

– Vi kommer att satsa på vår befintliga kundstock och mot fler industrikunder, en starkt växande kundkategori för pellets i Sverige i dag. Nu kommer vi att kunna producera ytterligare 10 000 ton fin pellets med hög kvalitet, tillverkad av rent kutterspån, säger Fredrik Tärneberg.

Växande marknad

– Projektet i Långasjö har rullat på bra. Vi är nöjda med det som har gjorts och ser fram emot att leverera mer pellets på marknaden. En nyhet blir att vi nu även kan leverera bulkpellets till mindre kunder med leveranser ner till 4 ton pellets. Med ny mätutrustning i den nya utlastningssilon får vi en mer exakt utvägning jämfört med tidigare vilket gör att vi kan rikta oss mot mindre kunder, förklarar Fredrik Tärneberg.

Thomas Magnusson
Thomas Magnusson, vice vd för Ingenjörsfirman J. Mared. Thomas Magnusson

Mared valdes ut

Efter en upphandling gick uppdraget att bygga pelletsfabriken till Ingenjörsfirman J. Mared.

– Vi bedömer att vi fick uppdraget bland annat beroende på att Mared har ett gott rykte inom Södrakoncernen efter att vi har levererat utrustning till flera projekt inom Södra. Vi är en leverantör som levererar helhetslösningar där det ges mer utrymme för kvalitet, genomförande och tillgänglighet framför pris. Under sista kvartalet 2017 skrev vi avtalet och vi levererade den första utrustningen i maj. Det har varit en ganska kort process för att komma igång och producerar pellets, säger Thomas Magnusson, operativ chef och vice vd för Ingenjörsfirman J. Mared.

Levererat anläggningen

Södra har restaurerat den befintliga byggnaden medan Mared har levererat och installerat allt som krävs för att tillverka pellets.

Vi har levererat all utrustning inklusive komplett elstyrning och kabelmontage. I vårt åtagande ingår även projektledning, alla layouter, frakter, montage av utrustningen och vi är ansvariga för driftsättning och utbildning samt eftermarknad, säger Thomas Magnusson.

Mared har agenturen för CPM i Sverige. Några viktiga komponenter som ingår i leveransen är hammarkvarn från Champion för att mala råvaran till rätt fraktion, pelletspress och kyltorn från CPM, avskiljningsfilter, silor för lagerhållning av råvara och pellets, samt utrustning för bulkutlastning med komplett vågsystem med printerfunktion för kvitto till chauffören som visar hur mycken pellets som har lastats. Styrkonstruktion i Vaggeryd har utfört elinstallationer och styrsystemet för anläggningen. Firefly har levererat ett komplett gnistreduceringssystem som skyddar fem delar av anläggningen: inkommande råvara, hammarkvarnen, kylaren, utsug från kyl till cyklon och slutlagring.

Filter från Simatek filtrerar överskottsluft från hammarkvarnen. Pelletspress från CPM valdes ut för den nya pelletsfabriken.
Filter från Simatek filtrerar överskottsluft från hammarkvarnen. Pelletspress från CPM valdes ut för den
nya pelletsfabriken. Filter från Simatek filtrerar överskottsluft från hammarkvarnen. Pelletspress från CPM valdes ut för den nya pelletsfabriken.

Utmaning

– En av utmaningarna i det här projektet var att bygga en pelletsfabrik i en befintlig byggnad. All transportörteknik passade inte för denna byggnad för att det var lågt i tak och ont om plats. Därför fick vi välja andra alternativ som var specialanpassade för att klara de invändiga måtten. Vi anlitade ett företag som heter ENP Industrisystem. De finns på Tjörn och har levererat vinkeltransportörer med skopor som fungerar både horisontellt och vertikalt anpassades utifrån byggnadens layout, förklarar Thomas Magnusson.

God arbetsmiljö

– Projektet har rullat på bra. Det har till exempel varit en bra kommunikation mellan Södras projektledare, Södras kontrakterade partner för bygg och Mared, där vi bland annat har kunnat prata direkt med byggarna. Mycket fokus har lagts på tillgänglighet och arbetsmiljö. Den nya pelletsfabriken i Långasjö har en luftig arbetsmiljö med förhållandevis gott om utrymme för det dagliga arbetet, säger Thomas
Magnusson.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6 – 2018 som du hittar i vårt e-tidningsbibliotek.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy