Alla ämnen
Biovärme

Solör Bioenergi bygger ut fjärrvärme med träpellets i expansiva Jessheim

Solör Bioenergi kommer under början av 2020 att ta i drift en ny kompakt fjärrvärmeanläggning i Jessheim, Ullensakers kommun, på vägen mellan Oslo och Gardemoens flygplats.

Jessheim
Tomten gränsar mot byggförbudszonerna, på ena sidan mot E6:an och på den andra sidan flygtåget. Det krävdes en kompakt lösning för både bränslet och tekniken för att klara en stor effekt på en liten yta.

På en mycket begränsad yta mellan motorvägen och snabbtåget till Gardemoen har Solör Bioenergi byggt en ny panncentral med 20 MW värmeeffekt för cirka 60 miljoner kronor. Anläggningen är förberedd för att byggas ut i två steg upp till 30 MW värme-effekt. Det kommer att behövas efterhand som antalet invånare beräknas öka stadigt i Jessheim.

En större panncentral ersätter tre mindre

– Vi startade byggarbeten med den nya panncentralen i slutet av januari 2019. Utrustningen kom på plats under sommaren och under hösten gjordes anslutningar till fjärrvärmerör, med mera. Vi planerar att starta anläggningen i mars och provdriften börjar i slutet av april, förklarar Hans Ivar Morken, affärsområdesansvarig för local heat i Norge på Solör Bioenergi.

Parallellt med att bygga panncentralen har Solör dragit nya fjärrvärmekulvertar mellan den nya anläggningen och de tre mindre värmenät som under de gånga fyra åren har levererat närvärme i Jessheim. Detta är fjärrvärmeutbyggnad i sin essens.

– Vi har byggt vad vi kallar ryggraden i fjärrvärmenätet för en vidare utbyggnad av infrastrukturen till nya bostadskvarter, säger Hans Ivar Morken.

Stor inflyttning

Jessheim är ett område i stark tillväxt med en kraftig ökning av antalet invånare – upp till fem procent per år. Det byggs många nya bostäder i kommunen som i dag har knappt 40 000 invånare varav omkring hälften i huvudorten Jessheim. Fram till 2030 väntas att antalet invånare öka med över 10 000.

Vi kommer att bygga ut värmenätet de kommande åren för att försörja nya bostadshus. Solör levererade 2019 cirka 16 GWh värme från tre panncentraler. Behovet av värme väntas öka till cirka 60 GWh när vi närmar oss 2040, säger Hans Ivar Morken.

Den nya anläggningen som ersätter de tre mindre närvärmecentralerna och ska klara värmebehovet de närmaste fyra till sex åren. I anläggningen finns två pannor på 4 respektive 6 MW och en reservpanna på 10 MW som går på bioolja, totalt 20 MW effekt. Anläggningen är förberedd för att senare kompletteras med två ytterligare pannor för biobränsle på tillsammans ytterligare 10 MW effekt.

Jessheim_byggfas
Byggarbeten startade i slutet av januari 2019. Utrustningen kom på plats under sommaren och under hösten gjordes anslutningar till fjärrvärmerör, med mera. Anläggningen startas i mars och provdriften
börjar i slutet av april i år. Jessheim_byggfas

Kompakt lösning

Valet av teknisk lösning och bränsle avgjordes till stor del av förhållandena på platsen. Tomten är liten som en stor villatomt, cirka 3 500 kvadratmeter.

Det finns ingen möjlighet att behandla biobränsle på tomten utan vi behöver ha ett färdigt biobränsle. Tomten gränsar mot byggförbudszonerna, på ena sidan mot E6:an och på den andra sidan flygtåget. Det krävdes en kompakt lösning för både bränslet och tekniken för att klara en stor effekt på en liten yta, förklarar Hans Ivar Morken.

Projektorganisation

– Solör Bioenergi har anlitat Norconsult för projektledning för hela projektet som är uppdelat i två underprojekt. Den ena delen gäller panncentralen och den andra gäller fjärrvärmekulverten. Norkonsult har varit projektledare för hela projektet och för kulvertdelen. Calambio Engineering har stått för projektering, projektledning och byggledning för panncentralen. Vi har haft frekventa projektmöten och har haft ett gott samarbete med Calambio och fått ta del av deras expertis, säger Hans Ivar Morken.

Utrustningsleverantörer

Bränslet är träpellets som lagras i en silo och mals till pulver.

Efter upphandlingsprocessen med flera utvärderingskriterier som pris, kvalitet mer mera valdes leverantörerna ut. Pannan är levererad av VEÅ och PetroBio har levererat två brännare. CPM har levererat kvarn för att mala träpellet till träpulver. Rökgasrening med slangfilter har levererats av Filtersupport. Uponor har levererat rör till fjärrvärmenätet.

Lägre investering

– Projektet i Jessheim är ett väldigt intressant projekt, med begränsat utrymme, placerat mellan en järnväg och en motorväg. Det var en utmaning av lyfta utrustningen på plats. Anläggningen är byggd för baslast och de två pannorna är ganska små för att använda träpulver. Investeringen för denna anläggning är ungefär en tredjedel av vad den skulle varit för en rosterpanna eller fluid-bäddpanna, säger Daniel Persson, på PetroBio som levererat utrustningen för pulverbrännare och backupsystemet för bioolja med tillhörande kringutrustning.

Emissionskrav och flexibilitet

Solör Bioenergi övervägde att elda pelletsen hel, men valde att mala den till pulver och elda i en pulverbrännare.

– Vi förväntar oss att Norge inom kort kommer att införa samma regler som finns i MCP-direktivet och anläggningen är förberedd för att klara nya skärpta emissionskrav. Vi såg en risk för att det skulle kunna bli problem med att klara emissionsreglerna vid eldning med hel pellets, framförallt vid låga laster. Därför valde vi en lösning med träpulver, säger Hans Ivar Morken.

Ett annat skäl till att välja träpulver är att vi ser att det ger en större flexibilitet för att kunna välja träpellets av lägre kvalitet.

Med större bränsleflexibilitet är vi inte oroliga för brist eller höga priser på pellets. Vi har sett att det finns ett ökat intresse för att köpa biprodukter från sågverk och råvarupriserna steg under 2018 och 2019 efter en period av väldigt låga nivåer. I början av 2020 är priserna på väg neråt igen, vilket har att göra med den milda vinter vi har. Det finns pellets att köpa och vi har dessutom två egna pelletsfabriker, säger Hans Ivar Morken.

Hans Ivar Morken
Hans Ivar Morken, affärsområdesansvarig för local heat i Norge på Solör Bioenergi. Hans Ivar Morken

Största projektet

Värmecentralen i Jessheim är det största projektet som affärsområdet local heat i Norge har genomfört.

– Det är ett stort projekt sett till hela koncernen och ett Green Field-projekt som skapat ett stort intresse och engagemang i hela organisationen. Den största utmaningen har varit att bygga en anläggning i denna storlek på en så liten yta. Vi har tagit fram en väldigt kompakt och bra lösning och kan öka värmeleveranserna efterhand som efterfrågan ökar, säger Hans Ivar Morken.

Obemannad anläggning

– Det har varit viktigt för oss att anpassa denna panncentral för vår verksamhets-modell. Solör driver en portfölj av värmeanläggningar som är obemannade men med regelbunden tillsyn. Alla anläggningar styrs med fjärrövervakning istället för med fast personal på plats. Driftpersonalen åker runt till anläggningar för reparationer, underhåll, service och tillsyn. Det innebär att även den nya anläggningen i Jessheim kommer att vara en anläggning utan fast bemanning. Det är en modell som vi använder, vilket innebär att vi har haft en del synpunkter som har fått prägla utvecklingen av projektet.

På plats var dag

Solör Bioenergi har cirka 130 värmeanläggningar i portföljen, varav 25 i Norge och 105 i Sverige. De minsta är på ett par hundra kilowatt i effekt och de största är i storlek som Jessheim, 20 MW eller mer. Eftersom fjärrvärmeanläggningen i Jessheim har ett kulvertnät med många undercentraler kommer vi att vara på plats varje dag för att utföra olika uppgifter, men det är ingen fast arbetsplats, förklarar Hans Ivar Morken.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2020 som även går att läsa som e-tidning.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy