Alla ämnen
Biovärme

Filipstads Värme har byggt fossilfri fjärrvärmeanläggning för spån och bark

Med den nya biobränslepannan utökar vi vår fossilfria produktion och anläggningen för fossila bränslen kommer endast att finnas kvar som reserv, säger Tommy Persson, vd på Filipstads Värme och regionchef på Solör Bioenergi. Den nya baslastpannan ger 4 MW värmeeffekt och rökgaskondenseringen ger ytterligare 1 MW värme.

Den nya pannan kommer att fungera som baslastanläggning under stora delar av året. De senaste åren har efterfrågan på fjärrvärme vuxit och med den har användningen av olja ökat. Med den nya anläggningen kan fossil olja ersättas med biobränsle. Målet med projektet var att bli fossilfria och öka kapaciteten. Två äldre pannor finns kvar i fjärrvärmesystemet men används nu färre timmar per år. På det viset kan anläggningarnas tekniska livslängd förlängas.

De äldre pannorna består av en mindre topp- och reservlastpanna som använder förädlat biobränsle samt en 5 MW-panna för oförädlat biobränsle som har fungerat som baslastpanna under cirka 20 år.

baslastpanna från AKJ Energi-teknik
Filipstads Värmes nya baslastpanna från AKJ Energiteknik ger 5 MW effekt och levererar värme till fjärrvärmenätet och till Orkla Foods i Filipstad. Filipstads Värmes nya baslastpanna från AKJ Energi-teknik ger 5 MW effekt och levererar värme till fjärrvärmenätet och till Orkla Foods i Filipstad.

Biovärme till chipsfabrik

En förklaring till att efterfrågan på fjärrvärme har ökat är att Orkla Food i år valt att ansluta en fastighet till fjärrvärmenätet. I somras blev det klart att Orkla Food beslutat sig för att koppla in sin fastighet i södra industriområdet på fjärrvärmenätet. Tidigare användes gasol för uppvärmning av fastigheten där Orkla bland annat tillverkar OLW-chips. Arbeten med schaktning och kulvertar för att ansluta fastigheten genomfördes efter sommaren och fabriken har kopplats in under hösten.

Hållbarhet ligger högt upp på vår agenda. Att ansluta sig till fjärrvärmen är ett steg i rätt riktning för oss, kommenterade Per-Inge Eriksson, platschef på Orklas fabrik i Filipstad.

Förbränning och kondensering

Den nya baslastanläggningen är utformad med AKJs förbränningsteknik för fuktiga bränslen som sågverksbränslen. Ugnen är luftkyld och har en flerdelad roster. Det är en rejäl och robust baslastpanna utformad för barkbränslen, spån med mera som finns i regionen.

– För att ta tillvara energin i rökgaserna har vi byggt en direktväxlad rökgaskondensor. Det är en AKJ-produkt med lågt underhållsbehov. Kondensorn är en stående lamellväxlare byggd i rostfritt material som ger en bra verkningsgrad. Den passar bra när ytan är begränsad eftersom den är byggd på höjden, säger Gustav Jansson, vd för AKJ Energiteknik.

För att rena rökgaserna finns också ett elfilter från Schweiziska Save Energy som AKJ representerar på den svenska marknaden.

Nytt pannhus

Anläggningen är byggd i ett nytt pannhus bredvid den äldre befintliga fjärrvärmeanläggningen. Ordervärdet är inte officiellt.

– Det är en totalentreprenad som vi har utfört inklusive markarbeten med pålning samt stomme och byggnad. Vi har byggt en nytt bränslelager och bränslehantering med stegmatare, en förbränningsanläggning inklusive elfilter och rökgaskondensering. Vi har dimensionerat anläggningen och anpassat den för att kunna använda råa och lågvärdiga biobränslen som bark och spån från lokala sågverk, säger Gustav Jansson.

Yteffektiv värmeanläggning

Anläggningen är yteffektivt byggd med till exempel arbetsplattformar som är integrerade med stomkonstruktionen för att minimera ytan och därmed minska kostnaden för pålningsarbetena som krävdes på grund av svaga markförhållanden. Anläggningen började byggas strax efter jul 2018 och var klar för start i september i år. I början på november kördes anläggningen på full effekt.

– Det har varit roligt att jobba med en rutinerad beställare som vet hur de vill ha sin anläggning, avslutar Gustav Jansson.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Fakta

Om Filipstad Värme

Filipstads Värme är ett fjärrvärmebolag som levererar fjärrvärmen både i Filipstad och i Storfors. Företaget omsätter cirka 40 miljoner kronor per år och har ett resultat på drygt tio miljoner kronor per år. Filipstads Värme ägs av Filipstads kommun och Solör Bioenergigruppen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy