Alla ämnen
Biovärme

Solör Bioenergi storsatsar på fossilfri fjärrvärme

Solör Bioenergi, som driver fjärrvärmeanläggningen på Solstens industriområde i Mölnlycke, arbetar nu med att slutföra ombyggnationen för att ta en ny oljepanna i drift. Vid årsskiftet kommer arbetet vara klart, vilket innebär att kunderna då kommer att erhålla fjärrvärme baserad på fossilfri råvara.

– Sedan tidigare är fjärrvärmen i Mölnlycke och Landvetter certifierad enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det arbete vi nu gör hjälper oss att ta ytterligare ansvar för miljön och tillmötesgå våra kunders önskemål om grön värme, säger Ann-Sofie Ståhl, kundansvarig på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Fjärrvärmeanläggningen, som ligger i Solstens industriområde, förser idag villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter med fjärrvärme. Bland de större kunderna finns Härryda kommun, Förbo AB och Wallenstam. Varje år levereras cirka 50 GWh fjärrvärme, vilket motsvarar behovet av ca 6 miljoner liter olja.

Spetseffekt med bioolja, RME

I anläggningen finns en biobränslepanna, vars bränsle kommer från lokala aktörer och består av skogsbränslen så som sågspån och stamvedsflis. För att leveransen av fjärrvärme ska hålla hög kvalitet dygnet runt hela året behövs reservkapacitet och spetseffekt i form en oljepanna. Pannan används i huvudsak vintertid vid stark kyla och då det görs underhåll och reparationer av biopannan.

– Bränslet till den nya oljepannan kommer att vara bioolja av typen RME. Vi ser att bioolja i framtiden kommer att ersätta fossil olja varför den nya pannan är en viktig del i vårt arbete med att bli helt fossilfria, säger Hans Birger, regionchef Solör Bioenergi Fjärrvärme.

RME-olja framställs av rapsolja och metanol. RME minskar påverkan på växthuseffekten i jämförelse med fossil diesel genom att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som det bildas vid förbränningen.

Solör Bionergis fjärrvärmeanläggning i Mölnlycke får till årsskiftet en ny oljepanna baserad på biooljan RME.
Solör Bionergis fjärrvärmeanläggning i Mölnlycke får till årsskiftet en ny oljepanna baserad på biooljan RME. Solör Bionergis fjärrvärmeanläggning i Mölnlycke får till årsskiftet en ny oljepanna baserad på biooljan RME.

Ny panna till Orrekullen

Tidigare i år flyttades den nuvarande reservproduktionsanläggningen från Mölnlycke fabriker, på grund av den utveckling som sker där, till Orrekullens fjärrvärmecentral på Benarebyvägen där en ny panna installerades.

– Den nya oljepannan i Solstens industriområde innebär att behovet minskar av att använda den nya reservanläggningen på Orrekullen, säger Conny Eriksson, anläggningsansvarig på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Fakta

Om Solör Bioenergi

Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnyelsebar energi baserad på trädbränslen och fjärrvärme. Vår kärnverksamhet är fjärrvärme, energiåtervinning av miljöfarligt träavfall, kreosot och cca-impregnerat trä, produktion av ånga och el samt produktion av biobränslen i form av briketter och flis.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy