Alla ämnen
Opinion & debatt

Stor okunskap om framsteg i det svenska klimatarbetet

Över två tredjedelar av svenskarna känner inte till att utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat under 2000-talet. Det framgår i en undersökning som Novus har utfört på uppdrag av Fossilfritt Sverige. Undersökningen visar också på en stor okunskap om hur stora möjligheter vi har.

– Att ställa om samhället till fossilfritt framstår oftast i debatten som en stor börda. Därför är det viktigt att folk blir medvetna om att vi redan gjort stora framsteg utan att det drabbat vare sig konkurrenskraft eller livskvalitet i Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Endast 28 procent visste att de svenska utsläppen minskat med 25 procent sedan år 2000. Det finns även en kunskapslucka när det kommer till prisutvecklingen på viktig förnybar teknologi. Att priset på solceller inte bara halverats utan fallit med 90 procent på tio år visste bara 13 procent av de tillfrågade och att elbilsbatterier nu kostar en tredjedel av vad de gjorde för fem år sedan visste bara 7 procent.

– Okunskapen om möjligheterna i omställningen är lika farlig som okunskapen om klimatförändringarna. Klimatet kan inte vänta och med en oförmåga att se möjligheterna riskerar vi att fördröja de viktiga transformationer som måste göras nu, säger Svante Axelsson.

Underskattning av biodrivmedel

Underskattningen av framsteg gäller även hur mycket biodrivmedel som tankas. Bara 17 procent av de tillfrågade visste att det ligger runt 20 procent av allt fordonsbränsle medan hälften trodde på 10 procent och en tredjedel trodde det bara var 2 procent.

– Mycket går fortfarande alldeles för långsamt och tempot i klimatarbetet måste accelerera. Det går lättare om vi är medvetna om vilka möjligheter som finns, säger Svante Axelsson.

För att lyfta fram möjligheterna i omställningen presenterar Fossilfritt Sverige nu tre korta filmer på temat. Du hittar dem här:

Läs Novus-undersökningen i sin helhet:

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy