Alla ämnen
Opinion & debatt

Svebiobloggen: Vattenfall ersätter fossilt med fossilt i Berlin

Medan de flesta storstäder kring Östersjön redan har eller håller på att ersätta sina fossila bränslen med biobränslen och annan förnybar energi för sin värmeförsörjning är de två största nordeuropeiska storstäderna, S:t Petersburg och Berlin, vardera med omkring 5 miljoner invånare inkluderat förstäder, fortfarande helt beroende av fossila bränslen, främst kol.

Tyskland ska göra sig av med sitt kolberoende fram till 2038, och Berlin måste därför avveckla kolet. Vi har väntat på hur Berlin ska lösa omställningen, och häromdagen kom en omfattande studie som gjorts för Vattenfall och Berlins regering. Lösningen blir att ersätta fossilt med fossilt!

Vattenfall gick den 16 september ut med ett pressmeddelande med rubriken ”Vattenfall och delstaten Berlin: utfasning av kol i Berlin möjlig till 2030”. I pressmeddelandet beskriver man hur den här utfasningen av kolet ska gå till. I texten i pressmeddelandet nämns bland annat ”klimatvänlig energi som bergvärme och biomassa samt användning av spillvärme”. Det låter ju positivt, men jag lät mig inte nöje med pressmeddelandet, utan beställde fram en sammanfattning av den gemensamma utredningen.

När man börjar granska siffrorna blir slutsatsen inte lika klimatvänlig: Berlin och Vattenfall planerar att ersätta kolet i Berlins fjärrvärme i första hand med fossil gas. Utsläppen av koldioxid minskar visserligen en del, men man klarar inte att uppfylla den utsläppsbudget som var en av utgångspunkterna för projektet. Strategin bygger på fromma förhoppningar om att i framtiden förse gaskraftvärmeverket med ”power-to-gas”, främst med vätgas från vindkraft. Dessutom ska man i stor skala använda elpannor, som förhoppningsvis kan försörjas med sol och vind.

Vart tog bioenergin vägen i sammanhanget, den klimatvänliga biomassa som nämns i pressmeddelandet?

Av denna blev det nästan ingenting – 4 procent av totalen 2030 eller 100 GWh i det fjärrvärmenät som man ska bygga om. Det motsvarar biovärmen i Älmhult eller Torsby! Den geotermi som nämns i pressmeddelandet ska stå för 0,5 procent.

Läs hela blogginlägget hos Svebio

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy