Alla ämnen
Bioenergi i industri

Sweco Sverige stärker erbjudandet inom energi och industri

I takt med omställningen mot ett mer hållbart samhälle blir energi- och industrifrågor allt mer avgörande för varandra. För att tydliggöra och stärka Swecos erbjudande mot energi- och industrimarknaden slår Sweco Sverige därför nu samman sina verksamheter för industri respektive energi.

Conny Udd, som idag ansvarar för energidivisionen, blir divisionschef för den nya divisionen Energi & industri,
Conny Udd, som idag ansvarar för energidivisionen, blir divisionschef för den nya divisionen Energi & industri, Conny Udd, som idag ansvarar för energidivisionen, blir divisionschef för den nya divisionen Energi & industri,

Med sina drygt 850 konsulter ska den nya divisionen öka tillväxten, bidra till den hållbara omställningen i branschen och fånga synergierna mellan områdena.

– Sweco har kompetens och erfarenhet för att bidra med lösningar för både det ökade energibehovet och industrins omställning. Redan idag arbetar verksamheterna nära varandra inom olika kundsegment, och med denna sammanslagning kommer vi fullt ut kunna dra nytta av vår bredd och expertis inom båda områdena vilket gagnar våra kunder, säger Conny Udd som blir divisionschef för den nya divisionen.

Nya typer av marknader

Det finns en stor potential i utvecklingen av energi- och industrimarknaden, där Sweco har som mål att ta ytterligare marknadsandelar och öka omsättningen. Det handlar dels om att växa inom traditionella verksamhetsgrenar som exempelvis gruvindustri, papper och massa, transmission och distribution samt energiproduktion, dels om att etablera Sweco inom nya typer av marknader.

Vi vill tydliggöra och erbjuda hela Swecos tjänsteutbud för hållbar omställning till alla våra kunder. Med denna förändring blir vi en starkare partner och tar Sweco mot vår målbild att vara nummer ett på marknaden, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Conny Udd, som idag ansvarar för energidivisionen, blir divisionschef för den nya divisionen Energi & industri, med omkring 850 konsulter över hela Sverige. Integrationen av verksamheterna påbörjas direkt under första kvartalet 2021.

Om Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Resultatet av arbetet blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan Sweco erbjuda  kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Företaget genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy