Alla ämnen
Biokraft och energipanik

Torsviksverket gör att kommuninvånare kan känna sig trygga med att vinsten går tillbaka till dem

Torsviksverket gör att kommuninvånare kan känna sig trygga med att vinsten går tillbaka till dem

Jönköping Energi, som är ett av de bolag som ägs av Jönköpings kommun, har gjort vinst med 251 miljoner kronor. Det är elproduktionen, från lokalproducerad kraftvärme, vattenkraft och vindkraft, som står för den största vinsten.

Bokslutet för 2022 visar att Jönköping Energis verksamheter har haft normal lönsamhet, förutom elproduktionen som står för den största vinsten.

– Varje kWh som vi producerar lokalt, är en kWh som vi inte behöver importera. Det bidrar till att hålla nere elpriserna på marknaden, säger Fridolf Eskilsson, vd för Jönköping Energi.

Hög vinst på elproduktionen och höga elpriser är ett förhållande som kan vara svårt att greppa. Det kan vara lätt som kund att tycka att eftersom Jönköping Energi tjänar pengar på elproduktionen borde bolaget kunna sänka elpriset. Men eftersom elhandeln är styrd av marknaden, som i sin tur är styrd av utbud och efterfrågan, går det inte att koppla ihop de båda delarna på det sättet.

Vi är stolta att kunna bidra till elproduktionen genom kraftvärmeverket Torsvik, där el som produceras av förnybart bränsle hjälper till att knuffa undan produktion av el som tillverkas med fossila bränslen. Att vi sedan gör en hög vinst på vår elproduktion just nu är något som styrs av marknaden. Jag tycker att alla som bor i vår kommun ska vara stolta över länets största energibolag och känna sig trygga med att vinsten går tillbaka till dem som kommuninvånare, säger Fridolf Eskilsson.

Förutom elproduktion på kraftvärmeverket har Jönköping Energi även vattenkraft och vindkraft. De båda produktionssätten står för 16 % av den totala elproduktionen hos Jönköping Energi.

Vinsten används till att förbättra infrastrukturen

I ägardirektivet från Rådhus AB framgår vilken vinst kommunen förväntar sig få från Jönköping Energis verksamhet. Den vinsten går till olika satsningar inom kommunen.

– Vi behöver även göra en viss vinst själva, säger Fridolf Eskilsson. Vi investerar i förbättringar i vår infrastruktur inom elnät, fiber och fjärrvärme. Att vi har ett ständigt förbättrings- och förnyelsearbete inom dessa områden är en förutsättning för att Jönköpingsregionen ska kunna fortsätta att växa. Vi behöver dessutom ta höjd för ökade kostnader för inköpsvaror, bränslen och räntor men försöker hela tiden effektivisera och utveckla verksamheten.

Vår elhandel är en affär där vi bara är återförsäljare

Jönköping Energi säljer även elhandel och konkurrerar på den öppna marknaden med andra elhandelsbolag i Sverige. Priset på elen styrs av utbud och efterfrågan. Blåser det mycket och är milt väder kommer elpriset att vara lägre, men är förhållandena tvärtom behöver Sverige köpa el från Europa för att täcka upp. Detta fluktuerar hela tiden, och skapar därför även svängningar i elpriset.

– Vår elhandel är en affär där vi bara är återförsäljare med endast en liten marginal vilken i princip är lika stor oavsett vad elen kostar på Nord Pool, säger Fridolf Eskilsson.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy