Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Valmet och Fortum samarbetar med Preem för att ta utvecklingen av bioolja till drivmedel till en ny nivå

Valmet och Fortum utvecklar teknik för att producera avancerade lignocellulosabaserade bränslen, till exempel drivmedel eller högvärdiga biovätskor. Tekniken anses vara en av de mest konkurrenskraftiga och effektiva metoderna för att producera avancerade biobränslen. Tekniken svarar mot de europeiska målen för minskade utsläpp av växthusgaser.

Projektet för att utveckla drivmedel är en naturlig fortsättning på konsortiets tidigare biooljeprojekt tillsammans med Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland. Det tidigare projektet resulterade i kommersialisering av en integrerad pyrolysteknik för produktion av hållbar bioolja som ska ersätta uppvärmningsolja i industrin. Ett exempel som är i drift är Fortums energianläggning i Joensuu i Finland.

Nu har parterna i konsortiet, Valmet och Fortum, avtalat om gemensam utveckling med Preem, som är ett svenskt raffinaderibolag. Preems vars bidrag och knowhow är viktiga nu när projektet har nått fasen där man ska bedöma hela värdekedjan.

Baserat på de goda resultat som erhållits i den tidigare projektfasen har företagen för avsikt att påbörja testning i större skala. Preems sakkunskap inom raffinaderiteknik förstärker projektet och ger en avsevärt bredare kunskapsbas för att uppnå de bästa resultaten.

Kommersiella resultat 2019

Preem eftersträvar 3 miljoner ton i förnybara drivmedel före 2030. Det ligger i linje med de mål som de inblandade bolagen har för hållbarhet och förnybar energi.

Valmet och Fortums roll är att utveckla och kommersialisera produktionsteknik för uppgraderad pyrolysolja som lämpar sig för till exempel samprocessering i raffinaderi. Processen är tänkt att baseras på en termisk pyrolysteknikplattform liknande den som finns på Fortums biooljeanläggning i Joensuu och som har levererats av Valmet.

Preem kommer att fokusera på behandling av den uppgraderade pyrolysoljan till drivmedel under raffinaderiförhållanden med lämplig teknik.

De gemensamma forskningsprojekten samfinansieras av Business Finland i Finland och Energimyndigheten i Sverige.

Projektet förväntas ge framgångsrika kommersiella framsteg före årtiondets slut.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy