Alla ämnen
Biovärme

Vapo har delat energidivisionen i två delar

I slutet av förra året blev det klart att verksamheten i finska Vapos energidivision renodlas och delas upp i två delar. I Sverige fortsätter Neova att producera och sälja torvprodukter medan energiverksamheten i Neova flyttas till det nya bolaget Nevel. Peter Bäckström, Country Director på Neova och Nevel i Sverige, förklarar upplägget.

Peter Bäckström
Peter Bäckström, Country Director på Neova och Nevel i Sverige. Peter Bäckström

Neova är en del av Vapokoncernen som har liknande verksamheter i Finland och i Baltikum.

Bakgrunden till att Nevel skapades är att vi vill förtydliga erbjudandet som vi har inom energi- och infrastruktursektorn med verksamhet riktad till industri och fjärrvärme. Det är ett sätt att renodla verksamheten i en separat organisation och bättre använda både kompetenser och tekniska lösningar över landsgränserna.

Vad blir skillnaden för er som jobbar i verksamheten?

– Vi får mer samarbete mellan länderna och får en större organisation som jobbar med samma verksamhet. Tidigare har vi varit organiserade landsmässigt och med flera olika affärsområden inom samma organisation. Nu blir verksamheten mer fokuserad och samtidigt får vi större utbyte med liknande verksamhet i Finland och Estland.

Vad märker kunderna av detta?

– De märker inte av någon direkt skillnad. Vi levererar samma tjänst till våra befintliga kunder. De reaktioner vi har fått har överlag varit positiva. Jag tror många tycker att det är bra att vi blir tydligare med vad vi gör, vilka vi är och vad vi kan erbjuda. Vi kallar det infrastrukturlösningar, ett ganska vitt begrepp. Det vi erbjuder i Sverige är värme, energi, fjärrvärme och industrilösningar. Det vill vi utveckla och på sikt kunna erbjuda fler tjänster.

– En sådan tjänst är en digital plattform som Nevel har utvecklat i Finland. Det är ett slags centralt kontrollrum för att koppla ihop och styra olika värme- och energianläggningar. Systemet fungerar bra även för mindre anläggningar och har varit framgångsrikt i Finland. Denna lösning har vi börjat rulla ut även i Sverige och jag tror mycket på lösningen eftersom den kan öka effektiviteten. Även med en enskild mindre anläggning går det att få storlekssynergier och det är spännande, säger Peter Bäckström.

Fjärrvärmeverket i Åstorp
Fjärrvärmeverket i Åstorp i Skåne är ett av
de värmeverk som Nevel driver i Sverige. Fjärrvärmeverket i Åstorp

Vad är skillnaden med denna digitala plattform?

– Vi möjliggör en optimering av driften för en anläggning på liknande sätt som för större anläggningar. I och med att flera anläggningar samkörs så blir det möjligt med övervakning 24/7 med hjälp av både operatörer och algoritmer som ser till att varje anläggning går optimalt. Det ger synergier både ekonomiskt och resursmässigt. Vi kan få en bättre bränsleanvändning och minskade utsläpp med mera genom att köra anläggningen rätt.

Just nu försöker vi rulla ut denna fjärrdrifttjänst på våra anläggningar i Sverige för att sedan utveckla och optimera tjänsten ännu mer. Vi kan erbjuda denna tjänst separat till industriella kunder och kommunala bolag. Nevel kan också äga och driva anläggningar. Vi har en ambitiös expansionsagenda i Sverige. I slutet av sommaren 2019 förvärvade vi till exempel fjärrvärmenäten i Vejbystrand och Hjärnarp i Skåne av Öresundskraft.

Något mer exempel som är intressant?

– Nevel äger eller sköter driften av ett antal anläggningar inom fjärrvärme och industri i Sverige. Ofta kan det vara en symbios mellan dessa två, till exempel för Sandvik Coromants industrianläggning i Gimo. Det är spännande där vi har hittat en symbios mellan fjärrvärmenätet på orten och den industriella aktörens behov där vi sparar mycket koldioxidutsläpp. Det är något som både vi och Sandvik Coromant är glada för. Jag tror att det är inom denna typ av upplägg och skräddarsydda samarbeten som vi har vår styrka.

Ett annat exempel är Foodhills i Bjuv som är ett roligt och intressant exempel på hur vi kan gå in och stödja industrins ambition att få en cirkulär hantering, säger Peter Bäckström.

Ni producerar ingen el i era anläggningar idag. Kommer ni att börja med det?

– Vi har ingen elproduktion i Sverige idag, men vi har haft det tidigare och kan hantera elproduktion om det skulle bli aktuellt. Småskalig elproduktion är ett område som vi tittar närmare på och som är intressant, säger Peter Bäckström.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1-2020 som finns att läsa som e-tidning här

Fakta

Om Nevel

Ägare: Vapo (finska staten 50,1 % och Suomen Energiavarat Oy, 49,9 %)
Verksamhet: Driver cirka 150 energianläggningar och 40 fjärrvärmenät
Energileveranser totalt: 1,6 TWh

Energileveranser Finland: 1,2 TWh
Energileveranser Sverige: 350 GWh
Energileveranser Estland: 40 GWh

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy