Alla ämnen
Bioenergi i industri

Fortsatt högt intresse för bioolja till konvertering i värmecentraler

För ett år sedan köpte Wibax Biofuels företaget Silvex som levererade tallbeckolja. De köpte även en terminal för lagring av olja i Skutskär. David Wiklund, vd för Wibax Biofuels, berättar om hur verksamheten inom bioolja har utvecklats.

Wibax bygger större och effektivare värmecentraler för bioolja.
Wibax bygger större och effektivare värmecentraler för bioolja vid sina egna terminaler. Wibax bygger större och effektivare värmecentraler för bioolja

– Det låga fossiloljepriset och minskade subventioner för användning av fossila bränslen inom tillverkande industri har tagit ut varandra under en period och vi har inte fått den effekt i form av kraftigt ökat intresse för bioolja, som vi hoppats på. Men fossilolje-priset har rört sig uppåt på senare tid och ligger nu nära 50 dollar. Med ett högre fossiloljepris kommer antalet konverteringar naturligtvis att öka. Vi ser också att intresset är fortsatt högt, särskilt från industrier med kunder som värdesätter klimatsmarta produkter. Det är lovande och vi ser nu en ökad användning av bioolja, säger David Wiklund.

Ökad medvetenhet

David Wiklund ser också att klimatavtalet i Paris kommer att påverka utvecklingen.

David Wiklund, vd för Wibax Biofuels.
– Vi har lagt ganska mycket krut på försäljning av tallbeckolja det senaste året, säger David Wiklund,
vd för Wibax Biofuels. David Wiklund, vd för Wibax Biofuels.

– Parisavtalet gör att fler och fler blir uppmärksamma på vad det innebär att begränsa jordens uppvärmning. Det kommer att leda till att människor blir mer och mer medvetna om vad de köper och ställa högre krav. Det är en spännande utveckling, tycker David Wiklund.

Hög efterfrågan

– Efterfrågan är hög på bioolja och det i sin tur gör att prisnivåerna stiger på den vegetabiliska oljan. Det har flera orsaker. För det första har många som mål att bli fossilfria även inom biodrivmedel. Det produceras mer biodiesel, vilket gör att en del volymer går till drivmedel. Sedan är det många kunder som inte har behövt fylla på sina oljetankar under en längre tid, eftersom det har varit flera varma vintrar, men nu märker vi att fler behöver fylla sina tankar. Vi växer i år och räknar med att växa även nästa år, säger David Wiklund.

– Det senaste året, efter det att vi köpte Silvex i september 2015, har vi själva lagt ganska mycket krut på försäljning av tallbeckolja. Vi har flera spännande projekt på gång med kunder som är på väg att konvertera.

Klimatklivet

Wibax håller på att konverterat sina egna terminaler till uppvärmning med bioolja med stöd från Klimatklivet.

– Vi bygger upp större och effektivare värmecentraler för att värma våra terminaler. Även den terminal som Wibax köpte för ett år sedan i Skutskär håller på att färdigställas för att värmas med bioolja. Wibax egna konverteringar fungerar som demonstrationsanläggningar både för potentiella kunder och för andra terminalägare.

– Klimatklivet är bra och de flesta av de projekt som har sökt medel för att konverteras till bioolja har beviljats pengar. Men det är få kunder som känner till Klimatklivet, därför försöker vi informera potentiella kunder om denna möjlighet, avslutar David Wiklund.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy