Alla ämnen
Bioolja

Wibax konverterar till bioolja i tre egna anläggningar med hjälp av Klimatklivet

Under 2016 har Wibax sökt och erhållit ekonomiskt stöd via Klimatklivet för konvertering från fossil uppvärmning till eldning av bioolja. Det gäller tre av företagets terminaler där Wibax lagrar produkter som kräver varmhållna cisterner, skriver Wibax i ett pressmeddelande.

Wibax jobbar aktivt på flera fronter för att minimera emissioner och Klimatklivet ger ett större incitament att bli fossilfri, med till exempel bioolja.

Wibax jobbar aktivt på flera fronter för att minimera emissioner.
Wibax jobbar aktivt på flera fronter för att minimera emissioner. Wibax jobbar aktivt på flera fronter för att minimera emissioner.

En statlig åtgärd för att minska användningen av fossila bränslen är en successiv minskning av skattereduktionen, där skattelättnaden från första januari 2016 sjunkit till endast 20 procent. Detta samtidigt som oljepriset, som legat på en historiskt låg nivå, är på väg upp. Detta slår hårt och betyder mycket för totalekonomin. Bättre ekonomi ger vid sidan om miljöfördelarna ekonomiska incitament för konvertering till bioolja.

Helhetskoncept för bioolja

För att möjliggöra eldning av bioolja så erbjuder Wibax ett helhetskoncept.  I det ingår förutom leverans av bioolja, även konvertering av anläggning ingår. Tillsammans med kunden analyserar Wibax produktbehov och hjälper till med installation, igångkörning, optimering, utvärdering samt provbränningsutrustning till industrier och företag som planerar att komma ifrån sitt fossila beroende. Wibax hjälper även till med bidragsansökan till Klimatklivet.

Sedan år 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar. Fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om exempelvis byte av fossil olja till biobränsle.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy