Alla ämnen
Biovärme

AKJ blir en del av Kirunas gröna omställning

AKJ blir en del av Kirunas gröna omställning
De nya pelletspannorna kommer att fungera som planerbara spets- och reservlastpannor under de kallaste månaderna och som komplement till spillvärmen.

AKJ Energiteknik levererar två stycken prefabricerade panncentraler till Kiruna för planerbar reserv- och spetslasteffekt.

Kiruna är under omfattande stadsomvandling på grund av den expanderande gruvindustrin samtidigt som energisystemet ställs om till att i framtiden i huvudsak försörjas med spillvärme från LKAB. LKABs malmförädlingsprocesser genererar stora mängder överskottsvärme i den kemiska reaktion som uppstår när magnetit oxiderar till hematit varefter järnmalmskoncentrat pelleteras till transporterbara kulor.

Spillvärmen är en del i en större grön omställning med målet att Kiruna ska vara klimatneutralt till 2025. Befintliga avfall- och oljepannor planeras att ersättas successivt. De nya pelletspannorna kommer att fungera som planerbara spets- och reservlastpannor under de kallaste månaderna och som komplement till spillvärmen.

Pannorna levereras som prefabricerade modulbaserade panncentraler, så kallade TPC, (transportabel panncentral) med en pelletspanna på 5MW i respektive panncentral. Panncentralerna prefabriceras på verkstad och utförs i maximal storlek för flyttas och köras på väg utan avspärrning och poliseskort.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem med vattenkylt rörligt rostersystem för torra biobränslen med pellets och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och reglerområde.

Kontraktet innefattar projektering, tillverkning, montage och driftsättning av kompletta pannanläggningar med bränslehantering, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy