Alla ämnen
Skogsbränsle

Avverkning av granbarkborreangripna träd rekommenderas inte som bekämpningsmetod under vintern

Att bekämpa granbarkborrar genom att söka upp, avverka och transportera bort angripna träd är mest effektivt under sommarhalvåret. När granbarkborrarna gått i vintervila fungerar denna bekämpningsmetod betydligt sämre.

Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) påbörjar i vinter en undersökning som bland annat går ut på att titta på andelen granbarkborrar som övervintrar i barken och hur stor andel bark som lossnar vid avverkning
Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) påbörjar i vinter en undersökning som bland annat går ut på att titta på andelen granbarkborrar som övervintrar i barken och hur stor andel bark som lossnar vid avverkning Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) påbörjar i vinter en undersökning som bland annat går ut på att titta på andelen granbarkborrar som övervintrar i barken och hur stor andel bark som lossnar vid avverkning

Granbarkborren har även under 2020 orsakat enorma skador i delar av Götaland och Svealand. De angripna granar som fortfarande står kvar i skogen syns nu tydligt genom att de börjar skifta färg till brunt eller grått.

Att den mest effektiva bekämpningen av granbarkborre görs under sommaren, när granbarkborren svärmar, råder det inga tvivel om. Då är det viktigt att regelbundet söka upp angripna träd, avverka och transportera bort dem ur skogen (den så kallade sök och plock-metoden).

Tveksam effekt att avverka angripna träd på vintern

Att användas sig av denna bekämpningsmetod när granbarkborrarna är i vintervila, normalt under november – april, har däremot mer tveksam effekt (sök och plock vinter). Skogsstyrelsen har nu gjort en sammanställning av de vetenskapliga studier som finns på området.

– Utifrån den kunskap vi har idag kan vi inte generellt rekommendera avverkning av angripna träd som en bekämpningsmetod under vinterhalvåret. Huvudanledningen är att barken då oftast sitter väldigt löst på angripna träd och faller av vid avverkningen, vilket gör att granbarkborrarna blir kvar i skogen, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Att barken ofta sitter löst på angripna granar beror på granbarkborrarnas grävda gångar under barken. Ju fler granbarkborrar som angripit ett träd, desto lösare sitter barken.

Många granbarkborrar övervintrar i marken

En annan anledning till att Skogsstyrelsen generellt sätt inte rekommenderar avverkning av angripna träd som bekämpningsmetod under vintern är att en stor andel av granbarkborrarna då befinner sig i marken. Den forskning som finns på området visar att nästan alla granbarkborrar i norra Sverige övervintrar i marken, medan ungefär hälften gör det i södra Sverige. Däremot övervintrar flertalet av granbarkborrens naturliga fiender under barken.

– Om man väljer att bekämpa granbarkborrarna genom att avverka angripna träd under vintern är det en förutsättning att en stor andel av granbarkborrarna är kvar i trädet, och att barken sitter kvar vid avverkning och transport, säger Herman Sundqvist.

Råd till skogsägare

Avverkning av angripna träd under vintern är främst motiverat av andra skäl än bekämpning. Har du angripna granar i din skog behöver du därför fundera över vad som är bäst för din skog.

  • Ett skäl att avverka är om det finns virkesvärde kvar att rädda. Har du mycket angrepp kan du också behöva avverka för att ge plats för föryngring.
  • Det kan vara bättre både för ekonomin och ur långsiktig bekämpningssynpunkt att avverka ett helt bestånd om det har mycket skador än att fortsätta med upprepade sök och plock-huggningar.
  • Har du enstaka angripna träd kan det vara bättre att lämna dessa eftersom det kan finnas naturliga fiender till granbarkborren i barken.
  • Om de döda träden står illa till, nära hus eller där människor rör sig, kan de kapas, lämnas i en hög, men lämnas kvar i skogen. Om det finns övervintrade granbarkborrar i barken är det bra att fräsa sönder den med motorsåg.
  • Till våren, när granbarkborrarna åter igen börjar svärma, är det bra att ha koll på de tidigare angreppen eftersom nya angrepp ofta kommer i närheten av dessa.

Mer forskning pågår

För att få ytterligare kunskap om bekämpningseffekten av vinteravverkning av angripna granar behövs mer kunskap. Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) påbörjar därför i vinter en undersökning som bland annat går ut på att titta på andelen granbarkborrar som övervintrar i barken och hur stor andel bark som lossnar vid avverkning. Skogsstyrelsen är med och finansierar denna undersökning.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy