Alla ämnen
Energikrisen

Bestörtning i Jönköping efter Vattenfalls chockhöjning av elnätspriset

Bestörtning i Jönköping efter Vattenfalls chockhöjning av elnätspriset
Kraftvärmeverket på Torsvik har sedan 2006 fungerat som hjärtat i Jönköpings fjärrvärmenät. Den avfallseldade pannan var först ut och kompletterades sedan med den biobränsleeldade pannan 2014. Tillsammans producerar de båda verken 90 procent av fjärrvärmebehovet och 30 procent av den el som används i Jönköping.

Från 1 januari 2023 kommer Vattenfall att höja sina avgifter för elöverföring från regionnätet till lokalnätet med 68 procent. Vattenfalls motivering till höjning beror på höga elpriser, vilket påverkar deras kostnader för elnätsförluster och kostnader för abonnemang mot Svenska kraftnät.

– Höjningen kom som en chock för oss som driver elnät på lokalnivå, säger Inger Niss, ansvarsområdeschef för elnät och stadsnät.

Den aviserade höjningen innebär ökade kostnader i elnätet med drygt 50 miljoner kronor för Jönköping Energi. Kostnaden består delvis av de förluster som alltid uppstår vid överföring av el. Nätföretagen måste därför köpa in mer el än vad som efterfrågats för att säkerställa att täcka elförlusterna i nätet. När marknadspriset på el stiger så ökar förlustkostnaderna.

Vi är bestörta över situationen och förstår hur olämpligt denna höjning kommer för våra kunder i och med redan höga elhandelspriser. Vi följer noga utvecklingen hos Svenska kraftnät och driver på mot en lösning som inte innebär oproportionerlig höjning av elnätspriset för våra kunder, säger Inger Niss.

Enligt elnätsbolagens regler ska regionnätskostnader gå vidare till slutkund vilket kommer innebära att Jönköping Energi kommer att behöva höja elnätstarifferna mer än beräknat.

Ett tak kommer att införas enligt Svenska Kraftnät

Sedan Vattenfalls meddelande om höjning har Svenska kraftnät, som är den myndighet som ansvarar för elöverföringssystemet, meddelat att de kommer införa ett tak på nätkundernas energiavgift under 2023.

– Vattenfall har meddelat att det nya beskedet från Svenska kraftnät innebär att de ser över sina tariffer igen och kommer att lämna ett nytt besked till oss i början av november, säger Inger Niss.

Så här fungerar Sveriges elnät

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy