Alla ämnen
Opinion & debatt

BioDriv: Skogsbaserade biodrivmedel – en motorväg framåt eller en återvändsgränd?

Den stora frågan som många ställer sig nu är vilken typ av bil blir min nästa? Kommer det bli en biogasbil? En snål dieselbil som förhoppningsvis körs på HVO100 eller kanske B100, eller blir det en laddbar hybrid eller ren elbil?

Till för några månader sedan hade jag svaret. Nu är det klart svårare. Speciellt sedan politikens inriktning via bonus-malus, ett nytt EU-direktiv om utsläppsminskning av lätta fordon, Clean Vehicle Directive och en stundande omgörning av den svenska miljöbilsdefinitionen samt biltillverkarna själva, alla pekar mot elektrifiering. Trots att bilar på rena biodrivmedel har mycket låg klimatpåverkan.

Varför ska vi ens tänka på att köpa en bil med förbränningsmotor när bensin är till 95 procent fossilt, diesel har utsläppsproblem och laddbara bilar har så många fördelar?

Jo, för att till skillnad från vad många tror har bilar med avgasreningsteknologi av typen Euro 6 låg påverkan på luftkvaliteten, avsevärt mycket bättre prestanda än fordon av typen Euro 3 och 4. Dieselmotorn är en suverän maskin med både hög verkningsgrad och hög prestanda. De restriktioner gentemot dieselbilar som ett antal städer i Europa planerar att införa är långtgående, men det är viktigt att poängtera att de dieselbilar som drabbas är Euro 4 och äldre.

Frågan är också när det kommer fram rena biodrivmedel med bra prestanda från svenska skogar och storskaligt i tillräckliga volymer för att kunna fylla våra tankar.

Vid den nyligen avslutade Advanced Biofuels Conference, arrangerad av Svebio i Göteborg deltog 162 delegater från 20 länder som diskuterade utvecklingen och styrmedel kring biodrivmedel. En rad företagsledare och experter presenterade teknologier som nu tar steget till en första kommersialisering samt investeringsplaner för flera nya bioraffinaderier.

Flera nya fabriker på gång

En konvoj av skogsbaserade biodrivmedel är på väg in med fler stora fabriker som kan vara i drift inom tre till fyra år om alla investeringsbeslut fattas. Setra planerar att bygga en pyrolysfabrik med sågspån som råvara. SCA ska bygga en talloljefabrik på 100 000 kubikmeter. SunPine bygger ut befintlig fabrik med 50 000 kubikmeter. SunCarbon planerar för en fabrik med lignin som råvara, RenFuel har ett samarbete med Rottneros om en fabrik. OrganoFuel samarbetar med Colabitoil. Preem och St1 investerar för att kunna tillverka mer HVO (biobaserad bensin och diesel) vid deras raffinaderier med dessa råvaror. Blir allt verklighet kan det finnas över två miljoner kubikmeter HVO i produktion, vilket motsvarar 47 procent av dagens förbrukning av fossil diesel. Dessutom bygger Södra en fabrik i Mönsterås för metanol från skog och bygger en pilotanläggning med en annan teknologi i Tofte i Norge. På fler platser i Norge och Finland finns omfattande planer.

Det satsas även på biojet från svenska fabriker, vilka skulle kunna täcka hela svenska inrikesflygets behov. Därmed är vägen framåt för biodrivmedel inte bara bred utan även rak och jämn som en startbana för att de ska kunna få luft under vingarna och lyfta till högre höjder. Ready for takeoff!


Tomas Ekbom, nätverket BioDriv
Telefon: 08-441 70 83, 070-276 15 78
tomas.ekbom@svebio.se, www.svebio.se


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 5 – 2018 som du hittar i vårt e-tidningsbibliotek

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy