Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Biodrivmedel ökar totalt, HVO ökar mest men trist utveckling för E85

HVO har ökat och för att den här positiva utvecklingen ska fortsätta behövs investeringar för större volymer och därför krävs besked om ett långsiktigt regelverk.

Helena Fornstedt, direktör för drivmedel på Statoil Fuel & Retail Sverige.
Helena Fornstedt, direktör för drivmedel på Statoil Fuel & Retail Sverige.

1. Hur ser du på marknadsutvecklingen 2015?

Under 2015 har det varit en väldigt positiv utveckling, med tanke på att vi successivt har utökat andelen biodrivmedel i vår totala försäljning av drivmedel.

2. Hur stor andel biodrivmedel har ni i era leveranser?

Vi har gått från en andel på14 procent 2014 till 17,5 procent 2015. Det är framförallt möjligheten att blanda in HVO i diesel som gjort att vi kunna utöka andelen biodrivmedel under 2015. I en stor andel av vår diesel har vi upp till 40 procent förnybart drivmedel, varav fem procent är FAME och resterande 35 procent HVO.

Den stora utmaningen är att vi nästan inte säljer någon E85 längre. Det som har hänt under 2015 är att priset för fossila drivmedel har sjunkit betydligt samtidigt som skatten höjts för etanol, vilket medför att etanol inte är konkurrenskraftigt jämfört med andra drivmedel. Det är en trist utveckling, eftersom det är den produkt som vi genom pumplagen har på alla stationer i dagsläget.

3. Hur ser du på utvecklingen 2016?

I och med att vi fått veta att nuvarande regelverk med skattebefrielse blir kvar så kommer vi att fortsätta på samma sätt som hittills. Vi utökar i tillägg antalet tankställen för HVO100 snabbt, För närvarande har vi 17 tankställen avsedda för tung trafik igång och inom kort tillkommer fyra stycken. Vårt stora fokus under 2015 har varit den ökande andel HVO som vi blandar in i diesel och som tillsammans med vårt bränslebesparande additiv minskar koldioxidutsläppen med 33 procent.

4. Kommer ni att öka inblandningen av HVO?

Nej, inte just nu. Vi blandar in så mycket som är möjligt enligt svensk MK1 standard.  Utrymmet för ännu högre inblandning per liter kräver att en europadiesel som har högre densitet. Samtidigt är fokus när det gäller HVO att det måste finnas tillräcklig stor mängd för att kunna fortsätta den här positiva utvecklingen. En viktig fråga är vad HVO ska vara tillverkad av. Den HVO som vi säljer är palmoljefri. Vi är inte själva producenter utan vi köper in denna produkt och har som krav att den ska vara palmoljefri. Det kommer att behövas fler producenter av HVO. Därför är det viktigt med långsiktighet kring regelverket, den som ska investera för att öka produktionen vill förstås veta förutsättningarna för investeringen. Vi har inte för avsikt att producera, men eftersom vi har en betydande marknadsandel är vi inköpare av stora volymer, Totalt sett har vi en andel på 35 procent för drivmedel som säljs via stationer.

5. Kommer Sverige nå målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030?

Vi står bakom den ambitionen, men det krävs att det kommer mer långsiktighet i styrmedlen. De har varit för kort framförhållning. Ambitionen om fossiloberoende är en vägvisare, men det behövs också konkreta beslut och aktiviteter för att nå fram.

6. Har du någon konkret synpunkt på hur det ska se ut?

Alla förväntar sig en kvotplikt där det ges riktlinjer framåt för beskattningen av biodrivmedel.  Hittills har olika förnybara alternativ konkurrerat med varandra. Det gäller att hitta en väg som gör att flera förnybara alternativ kan finnas. Om målsättningen är att reducera klimatutsläppen så gäller det att hitta ett effektivt sätt att ge utrymme för alla alternativ. Men det är inte en lätt uppgift.

Vi tror att det behövs mer flytande biodrivmedel, för att nå målsättningen. Den positiva utveckling som vi sett hittills har varit möjlig genom att vi kunnat blanda in allt mer flytande biodrivmedel och använda befintlig infrastruktur både vad gäller drivmedelsstationer men även den befintliga depåstrukturen.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy