Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Regeringen behöver ta krafttag

Lars Lind, vd för Perstorp Bioproducts, konstaterar att svensktillverkade biodrivmedel riskerar att slås ut med nuvarande orättvisa överkompensationsbeskattning.

Lars Lind, vd för Perstorp Bioproducts.
Överkompensationsskatten på RME behövs inte ur ett statsstödsperspektiv, istället är den rent skadlig för klimatarbetet och biodrivmedelsutvecklingen säger Lars Lind, vd för Perstorp Bioproducts. Överkompensationsskatten på RME behövs inte ur ett statsstödsperspektiv, istället är den rent skadlig för klimatarbetet och biodrivmedelsutvecklingen säger Lars Lind, vd för Perstorp Bioproducts.

1. Hur har marknaden för biodrivmedel 2015 varit? Utveckling av efterfrågan och priser för olika produkter?

Marknaden för svensktillverkade biodrivmedel bromsade in kraftigt under senare delen av 2015 från att tidigare ha varit god. Volymtappet förklaras av kraftigt fallande priser på fossil olja och diesel i kombination med den orättvisa överkompensationsbeskattning som råder. De biodrivmedel som inte beskattas, främst
importerad billig HVO, har vuxit.

2. Hur ser utsikterna ut för 2016?

Året har börjat mycket svagt av de skäl som beskrivs ovan. Skatten ökade ytterligare för RME, medan obeskattad HVO och fossil diesel har fortsatt att falla. Energimyndighetens rapport avseende överkompensation som nyligen publicerats, visar att skatten inte behövs ur ett statsstödsperspektiv och istället är rent skadlig för klimatarbetet och biodrivmedelsutvecklingen.

3. Hur ser ni på möjligheten att Sveriges fordonsflotta ska bli fossiloberoende till 2030 med dagens förutsättningar?

Det finns goda möjligheter att kraftigt öka biodrivmedelsanvändningen mot fossilfrihet 2030. En förutsättning är att vi får teknikneutrala och långsiktiga styrmedel som stimulerar användning.

4. Behöver något ändras för att det ska bli verklighet, i så fall vad?

På kort sikt måste överkompensationsskatten rättas till. Sedan behöver snarast en modell tas fram som premierar användning. Enklast vore att fortsätta på den inslagna vägen med nedsatt energiskatt och klimatnytteanpassad CO2-skatt. Enbart kvoter kommer inte att fungera

5. Övriga kommentarer och synpunkter?

Perstorp har både vilja och förmåga att bidra till fossilfrihet. Med nuvarande kortsiktiga lappverk av regler riskerar vi att slås ut. Många av de biodrivmedelssatsningar som faktisk görs, tillåts inte fortsätta verka; till exempel E85 och nu RME. Vi tror inte det är avsikten, men det är en konsekvens av den osäkerhets som råder.

Vi är trots allt optimister och tror att allvaret i klimatfrågan gör att alla goda krafter måste samverka, så vi uppmanar regeringen till att ta ett krafttag och lösa frågan till förmån för klimatet och svensk industri. n


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy