Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Sverige når inte målet med nuvarande politik

Bioenergi bad Stefan Samuelsson, affärsområdeschef för stationsverksamheten på St1, att kommentera marknaden 2016 och framtidsutsikterna för biodrivmedel på kort och lång sikt.

Stefan Samuelsson St1
Stefan Samuelsson, affärsområdeschef för stationsverksamheten på St1. Stefan Samuelsson, affärsområdeschef för stationsverksamheten på St1.

1. Hur har marknaden för biodrivmedel 2015 varit?

Försäljningen av biodrivmedel har ökat främst genom inblandning av HVO i diesel. I vissa geografiska områden har St1 periodvis haft en inblandning upp till 50 procent. Efterfrågan på biodiesel har ökat, som en kombination av kunders ökade efterfrågan och att flera länder infört lagstiftade krav på ökad bioandel av försäljningen. Priserna påverkas av ökad efterfrågan.

2. Hur ser utsikterna ut för 2016?

Bland annat på grund av ökade mandat/kvotplikt i vår omvärld kan efterfrågan förväntas öka. Vidare innebär kravet på så kallat anläggningsbesked att leverantörer av bioprodukter måste ha produktionsanläggningar som är godkända, vilket kommer att reducera tillgången av bioprodukter. Myndighetsbeslut ökar också kostnader för en del produkter såsom till exempel för E85 och RME, som innebär att dessa produkters försäljning har minskat och kommer att minska. För St1s del har vi god avsättning för de produkter som vi tillverkar av livsmedelsavfall och nu också restprodukter från skogen. Andra generationens bioprodukter är ett långsiktigt och hållbart sätt att minska fossilberoendet.

3. Hur ser ni på möjligheten att Sveriges fordonsflotta ska bli fossiloberoende till 2030 med dagens förutsättningar?

Det ser inte ljust ut, för att uttrycka det milt. Vår bedömning är att med de politiska beslut som tagits hittills och som annonserats för framtiden kommer Sverige inte nå målen. Den statliga utredningen (FFF) visade att åtgärder måste vidtas såväl  när det avser bilen och bränslet som beteendet. Det finns i dag inga beslut som indikerar tillräckliga åtgärder och den nödvändiga koordinationen och samarbetet mellan de nämnda områdena och mellan de branscher och myndigheter som sammantaget kan åstadkomma förutsättningar för att ambitionerna ska uppfyllas, saknas fortfarande.

4. Behöver något ändras för att det ska bli verklighet, i så fall vad?

2030-målet är en vision med god ambition, men måste brytas ned till tydliga mål, såväl totalmål som etappmål, för att åstadkomma förändringar som gör att man kan investera i produktionskapacitet med mera. Energisektorn måste koordineras så att resurserna optimeras. Till exempel utgör transportsektorn en stor utmaning, jämförelsevis. Sverige är bra till exempel på ”stationär” energianvändning när det gäller övergång till ickefossilt. Fjärrvärmeverken i Sverige är troligen de bästa i världen när det gäller låga CO2-utsläpp, men använder delvis samma råvaror som kan användas för att snabbt öka bioandelen i fordonsbränsle. St1 genomför nu ett projekt i Helsingfors där vi borrar efter geotermisk energi som är ett exempel på energi som skulle kunna användas i fjärrvärmeverk, samtidigt som insatsvaran till fjärrvärmeverk skulle kunna omvandlas till biodrivmedel. En stor del av den fordonsflotta som finns i dag i Sverige kommer att finnas 2030 och därför är det nödvändigt att öka andelen biobränsle som blir flytande bränsle.

5. Övriga kommentarer och synpunkter?

Att lösa framtidens energifrågor är en stor utmaning för samhället. För att lösa utmaningarna krävs samarbete mellan myndigheter, organisationer, och företag. St1 önskar vara en del av samarbetet och lösningarna för framtiden. Investeringsviljan finns, och om bara politiker ger förutsättningarna genom långsiktig politik kommer positiva förändringar att genomföras.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy