Alla ämnen
Teknik & Utrustning

BKtech introducerar keramiskt filter för rökgasrening

I somras tecknade BKtech ett avtal med Tri-Mer Global Technologies, ett amerikanskt företag som levererar utrustning för rökgasrening med keramiska filter. Nu är det första installerade filtret i Sverige driftsatt.

Avtalet gäller marknaderna i Norden och Baltikum med exklusivitet för anläggningar som använder träpellets och träpulver upp till 10 MW effekt samt med försäljningsrätt för anläggningar över 10 MW.

Tål hög värme

Det filter som Tri-Mer Global erbjuder liknar slangfilter, men istället för filter av textilmaterial används keramiska filterelement som rökgaserna passerar. Partiklar fastnar på utsidan av de keramiska elementen som rensas med tryckluft. Partiklarna faller ner och skruvas ut via en sluss.

En skillnad jämfört med textilfilter är att keramiska filter tål högre temperatur, upp till 900 grader. Livslängden på de keramiska elementen är mellan sju och tio år, vilket ger långa serviceintervall.

BKtech_filte
Keramiskt filter installerat vid en 4 MW ånganläggning som BKtech har byggt för Falköpings Mejeri. BKtech_filte

Kan även rena kväveoxider

De keramiska filtren kan även kompletteras med katalysatorer för att reducera kväveoxider och svaveloxider med upp till 90 procent.

– De lämpar sig väl för fjärr- och kraftvärmeanläggningar. Vi gör en förstudie för att bygga ett filter till en panna på 70 MW i Sverige. Vi har bjudit in personer från ett energibolag i Sverige till USA för att visa ett motsvarande filter som reducerar både partiklar och NOx, berättar Niclas Jonsson, vd för BK Tech Group.

Såg potential

– Vi kom i kontakt med Tri-Mer av en tillfällighet och såg att det finns stor potential i företagets produkter i Sverige när kraven på partikelfilter både för nya och befintliga förbränningsanläggningar har skärpts och fortsätter skärpas för befintlig anläggningar efterhand. När vi dessutom kan rena både NOx och SOx med upp till 90 procent i katalysatorn når vi en för oss bredare målgrupp inom fjärr- och kraftvärmeverk. Det var så vi tänkte och därför som vi plockat in denna produkt i vårt sortiment, säger Niclas Jonsson.

Första filtret till Falköping

BKtech har levererat det första filtret monterat på en ny ånganläggning som BKtech har byggt till Falköpings Mejeri.

– Pannan på 4 MW går i full drift och filtret fungerar utmärkt som det ska göra, säger Niclas Jonsson och fortsätter: Detta filter har vi köpt som ett färdigt filter. Men i fortsättningen så kommer vi att bygga alla filter i vår fabrik i Blomstermåla. Tri-Mer Global tillhandahåller de keramiska filterelementen och BKtech gör alla plåt- och montagearbeten samt driftsättning och service. På så sätt blir produktionskostnaderna låga och vi får en konkurrenskraftig produkt att erbjuda marknaden.

NOx-rening under 2020

Nästa steg är att i demonstrationssyfte sätta in NOx-rening på ett filter i en annan ny anläggning i samma storlek som i Falköping som BKtech kommer att bygga under 2020.

– Det finns egentligen inte ett behov av att rena NOx vid den pannan men vi vill ha ett visningsobjekt  för att visa våra kunder, avslutar Niclas Jonsson.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2020 som även går att läsa som e-tidning.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy