Alla ämnen
Vad gör du på jobbet?

C4 Energis vd: ”Vi står i början av ett historiskt kapitel inom vår energibransch”

C4 Energis vd: ”Vi står i början av ett historiskt kapitel inom vår energibransch”
Kajsa Hedberg har arbetat på C4 Energi sedan april 2022. Hon har ett imponerande cv, där hon bland annat arbetat på Skellefteå Kraft, SRV Återvinning, E.ON och St1.

Möt Kajsa Hedberg, vd för energibolaget C4 Energi i Kristianstads kommun. För Bioenergi berättar hon om bolagets spännande arbete med att råda bot på effektproblematiken.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få vara en del av samhällsutvecklingen och bidra till en positiv förändring i klimatet genom att utveckla verksamheter. Det mest givande är att se hur människor växer och utvecklas som ett resultat av vårt arbete. Att kunna påverka och skapa en meningsfull inverkan är det som verkligen driver mig, säger Kajsa Hedberg.

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig?

– Ingen dag är den andra lik. Min morgon i dag inleddes med en veckoavstämning tillsammans med mina underordnade chefer, där vi använde målstyrningsverktyget Howwe för att planera och följa upp viktiga aktiviteter. Det är ett kraftfullt verktyg som hjälper oss att hålla fokus och adressera utmaningar med stöd från övriga i teamet, berättar Kajsa Hedberg och fortsätter:

– Därefter höll jag ett möte i Rådhuset med kommunledningen och vårt systerbolag, ABK (det kommunala bostadsbolaget). Diskussionen rörde vår gemensamma ansträngning att hantera den akuta effektsituationen i den centrala staden och betydelsen av kraftvärmen för energisystemet samt fjärrvärmens konkurrenskraft i framtiden.

Ett viktigt inslag under Kajsa Hedbergs dag var investeringskommittémötet inom energibolaget. De har en begränsad effekttillgång på 39 MW i centrala Kristianstad. För att tillgängliggöra mer effekt krävs utbyggnad av regionnätet, vilket kan ta mellan fem och tio år.

– Vi diskuterade kommande investeringar i större batterier som krävs för att möta utmaningen med eleffekttoppar och stödja tillgången till eleffekt, säger Kajsa.

Klimatinvesteringsplan i samråd med kommunen

– Senare höll vi ett möte med kommunens hållbarhetsansvarige för att planera en klimatinvesteringsplan, där vi erhållit medel från Energimyndigheten. Fokus låg på den gröna samhällsomställningen där industri och transport övergår från fossila bränslen till en ökad elektrifiering, vilket kommer leda till en fördubblad elanvändning och ökade krav på tillgänglig effekt, säger Kajsa Hedberg.

Dagen avslutades med ett möte tillsammans med C4 Energis ekonomichef och SEB, där de medverkande fick information om SEB:s erbjudanden, inklusive gröna lån, handel med utsläppsrätter, säkringstjänster och CSRD-stöd.

Vad har du på ditt bord just nu?

– Just nu fokuserar jag på att säkerställa elförsörjningen i Kristianstad för att skapa optimala förutsättningar för boende och verksamheter i kommunen och möjliggöra en fortsatt tillväxt, säger Kajsa Hedberg.

Detta efter att C4 Energi under månadsskiftet november/december hamnade i en kritisk effektsituation till följd av det kalla vädret. Den 30 november uppstod det nämligen problem med turbinerna i kraftvärmeverket när uttaget mot regionnätet låg på 38 MW.

– Några dagar senare hade vi fortsatta problem med en av turbinerna, men trots det lyckades vi producera 4 MW, vilket var avgörande eftersom elförbrukningen då låg på 38,8 MW i centrala Kristianstad. Den ansträngda situationen har skapat osäkerhet kring elförsörjningen för nya etableringar, säger Kajsa Hedberg.

Stora åtgärder efter effektbrist

För att möta utmaningen arbetar C4 Energi med en mängd spännande åtgärder. De för bland annat diskussioner med ABK och Tekniska förvaltningen om att kunna utnyttja flexibilitet och eventuell reservkraft. De planerar också att investera i batterilager och solkraft för att hantera effekttoppar.

De tänker också bygga om elnätet för att möjliggöra omfördelning av laster och utveckla kraftvärmeverket för att öka elproduktionen. För att bättre kunna styra och justera effektuttag kommer de använda IoT.

När det gäller kunder har bolaget också tänkt till. De utforskar bland annat en möjlig flexibilitet i deras uttag, samt tecknar villkorade avtal med nya kunder där framtida uttag kan begränsas vid behov. Allt för att kunna möta effektbehovet där det behövs som mest.

Fakta

Om C4 Energi

C4 Energi är ett energibolag i Kristianstads kommun. De äger elnätet i Kristianstad och Åhus och vänder sig till både privatkunder och företag.

Deras fjärrvärme produceras främst med hjälp av biobränsle. De producerar också biogas, biogödsel och fjärrkyla.

C4 Energi har också en dialog med E.ON för att påskynda utbyggnaden av regionnätet – det sker dock tidigast år 2028.

– Det är en komplex situation, och vi arbetar intensivt med dessa åtgärder, även om vissa tar tid. Nära samarbete med olika parter är avgörande för att övervinna dessa utmaningar, säger Kajsa Hedberg.

Vilka är de största utmaningarna inom din bransch?

– En av de mest påtagliga utmaningarna inom vår bransch är effektproblematiken, och vi arbetar tillsammans med andra aktörer, inklusive Energiföretagen och Skånes effektkommission, för att adressera dessa utmaningar, menar Kajsa Hedberg.

– För att möta behoven i det nya energisamhället måste vi inte bara öka produktionen av förnybar energi utan även säkerställa en stabil elförsörjning. Det innebär stora investeringar i infrastruktur, förnybar produktion, energilagring och energieffektivisering. Vi strävar också efter att erbjuda smarta tjänster som kan jämna ut belastningen på elnätet.

Fullt upp för C4 Energi

Det är en spännande tid som väntar C4 Energi. Just nu genomför de sina största investeringar någonsin för att utveckla och underhålla elnätet. De undersöker även möjligheterna för biogasturbiner, solkraftsanläggningar, energilager och flexibla tjänster.

– Tekniska lösningar är viktiga, men vi betonar också vikten av gemensam handlingskraft. Genom att engagera kommunen, företag och invånare kan vi optimera vår energianvändning och skapa en hållbar framtid genom medvetna beslut, menar Kajsa Hedberg och fortsätter:

– Vi inser att vi står i början av ett historiskt kapitel inom vår energibransch och ser fram emot att möta dessa utmaningar tillsammans med andra kommuner och branschkollegor. Vår övertygelse är att genom gemensam handlingskraft kan vi skapa en positiv förändring för hela Sverige och bygga en framtid att vara stolta över.

Kan du berätta något vi inte visste om dig?

– Jag har faktiskt fått betalt för att dricka whisky under ett extraknäck som Whisky-provningsledare på Bishop Arms. En arbetsuppgift som kombinerade nöje och arbete på ett mycket trevligt sätt, avslutar Kajsa Hedberg.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy