Alla ämnen
Biodrivmedel

Flygande start för Votion Biorefineries

Flygande start för Votion Biorefineries
Sara Hruby började som anställd nummer två i september 2022. Hon har under hösten jobbat intensivt med sex patentansökningar för Votion Biorefineries.

Anders Edling Hultgren startade i början av 2022 Votion Biorefineries med ambitionen att utveckla teknik och bygga nya anläggningar för storskalig produktion av biodrivmedel. En mångårig bakgrund inom biodrivmedel, närmast inom SCA, har gett Anders en flygande start med Votion Biorefineries. Här berättar han mer.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

Vad är det du vill göra?

– Målet är att göra förnybara drivmedel som bensin, diesel och flygbränsle.

Du vill både omvandla råvara till bioolja och förädla biooljan till drivmedel, varför det?

– Det skapar flexibilitet för oss att göra båda delar. Vi vill inte bara göra första steget, producera biooljan, utan även andra steget, att hydrera biooljan till en färdig produkt. När vi nu utvecklar ny teknologi vill vi veta att båda delar hänger samman. Det handlar om att visa och bevisa att det är möjligt. Det vi vill göra är något som i första halvan liknar ett massabruk och i andra halvan liknar ett oljeraffinaderi, säger Anders Edling Hultgren.

Vilka råvaror är intressanta?

– Vi tittar på hur man kan göra en bra bioolja av till exempel bark, halm och bagass. Jag utgår från annex 9a i EU:s Förnybartdirektiv. Den som undrar vilka råvarorna vi är intresserade av kan titta i den listan.

Hur tänker ni gå till väga?

– Det började med en frustration över alla som utvecklar pyrolys- och förgasningsprocesser för att bearbeta biomassan. Många verkar helt ha missat att det finns en industri som har brutit ner biomassa i 100 år, det är massaindustrin som har förvätskat lignin och andra beståndsdelar i trä. Varför inte använda sig av den kunskapen? Vi försöker lära oss så mycket som möjligt. Samtidigt är det lite som med Coca-Cola – det är ett hemligt recept, men det nya är hur vi bryter ner biomassan.

– Vi vill använda utrustning som finns. Utrustningen för att genomföra detta är tänkt kunna köpas från hyllan. De företag som levererar utrustning till pappers- och massaindustri samt petrokemisk industri ska kunna leverera till oss. Det vi gör är att koppla ihop utrustningen på nya sätt.

Vad har du gjort sedan Votion startade i början på året?

– Det är kul att vi tidigt fick bidrag från Energimyndigheten för att göra en förstudie för ett pilotprojekt. Vi har hittills fått cirka 5,5 miljoner kronor från Industriklivet och Bio+.

Fakta

Vem står bakom Votion?

Företaget har flera privata investerare som är med och satsar pengar. I styrelsen finns några av dem: Anders Hultgren, Henrik Lundberg, och Christian Fredriksson.

– Jag jobbar bland annat med flera olika labb som har utrustning, kemikalier och kompetens. De får råvara och katalysatorer. Jag skriver en instruktion som de utför. Vi har jobbat med tre labb parallellt eftersom det går fortare. Det stora är att vi har gjort olja av bark i labb. Det är en olja som ser väldigt bra ut ur kvalitetssynpunkt. Vi har också gjort ligninolja och ett antal blandningar.

– Det senaste halvåret har vi också jobbat med hydrering av bioolja. Vi har hydrerat olika biooljor till diesel i labbskala. Vi såg inga negativa tendenser över tid när vi körde i labbskala under två veckor. Totalt processade vi ungefär 100 liter bioolja och det går bra tekniskt sett.

Utökad personalstyrka

Anders Edling Hultgren är grundare av Votion Biorefineries som startade 2022. Under året har han bland annat producerat bioolja och diesel av bark och lignin i labbskala och genomfört en förstudie för en pilotanläggning för biodrivmedelsproduktion.

En stor nyhet är att Votion anställt Sara Hruby som började i september. Hon jobbar just nu med bolagets sex patentansökningar. De har kommit en bra bit med patentansökningarna och räknar med att skicka in dem innan jul.

– Förhoppningsvis kan pilotprojektet starta i december 2022 och hålla på i sex år. En pilotanläggning ska byggas under 2023 och vara i drift första kvartalet 2024. Under första året med pilotanläggningen ska vi generera data som underlag för att designa en storskalig anläggning. Tanken är att söka miljötillstånd för en storskalig anläggning under 2023 och 2024. I slutet av tillståndsfasen under 2024 planerar vi att börja med ”basic engineering”, en arbetsintensiv fas som kostar ganska mycket pengar, säger Anders Edling Hultgren.

Plan för drivmedelsfabrik 2028

Parallellt kommer Votion arbeta med att finansiera den stora anläggningen.

– Jag är helt trygg med att teknologin kommer att leverera. Men det är en ganska pressad tidplan och frågetecknet är finansieringen, något som påverkar tidsplanen. Om det går bra att få in kapital kan processen gå snabbt och vi kan vara i drift med en stor anläggning 2028. Men om finansieringen går långsamt kommer det att ta länge tid att bli klar med den stora anläggningen.

Hur stor blir anläggningen?

– Jag har tänkt att börja med en mindre anläggning och har räknat på vad som är den minsta storlek vi kan börja med och ändå nå bra lönsamhet – en återbetalningstid kortare än fem år. Det ger en anläggningsstorlek på minst 200 000 ton räknat som slutprodukt.

Skalbar till en miljon ton

– Vi kommer att söka tillstånd och finansiering för ett bioraffinaderi som ska kunna producera 200 000-500 000 ton biodrivmedel i första etappen. Anläggningen ska var skalbar. Så fort den fungerar och börjar generera kassaflöde ska vi kunna skala upp produktionen till en miljon ton per år.

– Vi vill visa hur hela kedjan kan fungera. Men vi kan komma att dela upp affären. Det blir en diskussion längre fram. Om oljeraffinaderier vill nyttja sin infrastruktur och köpa bioolja som ett halvfabrikat kan vi erbjuda en bioolja som passar.

Slutprodukter kommer förutom rena biodrivmedel även att vara metan, etan och propangas. Det kan säljas som grön flytande metan eller grön gasol. Det kommer även ut kemiprodukter som etanol, metanol och butanol som kan blandas in i drivmedlet eller användas av kemiindustrin.

Var vill ni bygga den stora anläggningen?

– Det viktigaste kriteriet för platsen är att det finns utrymme att skala upp från 25 hektar till kanske 70 hektar under en 15 års-period. Vi har diskussioner med en kommun och har flera bra tänkbara platser i denna kommun. Det handlar om att få tillstånd och vi vill vara nära järnväg och hamn. Det är inte alltid lätt att hitta den kombinationen. Vi väntar med att offentliggöra mer detaljer om platsen.

Vad händer nu?

– Vi har arbetat intensivt med design av pilotanläggningen och hoppas i december fatta beslut om att bygga pilotanläggningen. Det krävs att vi har mer kapital och att Energimyndigheten kan fatta beslut om bidrag till pilotprojektet.

– Vårt nätverk växer och det är många som är intresserade och tycker att det vi gör är positivt, avslutar Anders Edling Hultgren.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy