Alla ämnen
Biovärme

Gislaved Energi investerar 90 miljoner i ny flispanna och fjärrvärme till Anderstorp

Jernforsen fick uppdraget av Gislaved Energi att bygga en ny biobränslepanna bredvid den befintliga pannan som syn på bilden. Dessutom kopplas Gislaveds och Anderstorps fjärrvärmenät samman. Arbetena beräknas vara klara 2018.

Den nya pannan kommer att byggas bredvid den befintliga anläggningen i Gislaved från 2013 som syns på bilden.
Den nya pannan från Jernforsen kommer att byggas bredvid den befintliga anläggningen i Gislaved från 2013 som syns på bilden. Den nya pannan kommer att byggas bredvid den befintliga anläggningen i Gislaved från 2013 som syns på bilden.

Efter en misslyckad kommunal fjärrvärmesatsning på 80-talet fick fjärrvärmen i Gislaveds kommun dåligt rykte och förde under många år en tynande tillvaro. Istället utvecklades andra lösningar med till exempel naturgas. På senare år har fjärrvärmen kommit tillbaka i Gislaved, inte minst efter det att kommunen 2011 tog beslut om att bygga ut fjärrvärmen och ersätta naturgas med bioenergi. Under 2013 tog Gislaved Energi i drift en ny panna på 5 MW som levererades av Hotab. Under de senaste fem åren har cirka 85 miljoner kronor investerats i fjärrvärme och nu görs ytterligare en investering på drygt 90 miljoner kronor varav Klimatklivet står för 45 procent.

Helnöjda

– Vi är helnöjda med värmeanläggningen från 2013. Vi märker också att kunderna är nöjda och flera av de som började använda fjärrvärme i Gislaved 2013 och har fastigheter även i Anderstorp, är positiva till att vara med även där. Olika fjärrvärmelösningar i Anderstorp har diskuterats under några år men i och med Klimatklivet valde vi att starta ett större projekt med en snabbare genomförandetakt jämfört med vad som var tänkt från början, säger Joacim Cederwall, vd för Gislaved Energi.

Joacim Cederwall, vd för Gislaved Energi.
Joacim Cederwall, vd för Gislaved Energi. Joacim Cederwall, vd för Gislaved Energi.

Jernforsen levererar anläggning

Gislaved Energi har delat upp schaktarbeten, kulvertarbeten och pannbyggnation i olika upphandlingar. I mitten av februari blev det klart att Jernforsen fick uppdraget att leverera en nyckelfärdig anläggning till Gislaved Energi. I leveransen ingår bränslehantering, ugn, panna på sju megawatt, elektrofilter och rökgaskondensering. En oljepanna för spets- och reservlast. Komplett rörsystem med nya distribution till två nät och ihopkoppling av befintlig central. Ett pannhus med tillhörande kontor- och personaldel. 

Avtal med fastighetsägare

Värmeleveranser till Anderstorp kan starta tidigast vintern 2017/2018.

– Vi jobbar nu som bäst med att komma överens om villkoren för fjärrvärmeleveranser till större fastighetsägare. Vi räknar med att teckna avtal med Gislaveds kommun och även det kommunägda bostadsbolaget Gislavedshus om leverans till deras fastigheter i Anderstorp. Vi genomför även ett försäljningsarbete riktat mot ett större antal privata fastighetsägare, säger Joacim Cederwall.

Mer ekonomiskt fördelaktigt

Erfarenheterna av att sälja fjärrvärme till kunder i Gislaveds tätort är goda.

– Vi har lyckats ansluta flera nya kunder efter hand. Nöjda kunder genererar fler kunder och det är många som ser att fjärrvärmen fungerar bekymmersfritt och att det är en ekonomiskt mer fördelaktig energilösning jämfört med naturgas och biogas. Nu har vi satt en väldig fart i projektet för att hinna klart inom de tidsramar som Naturvårdsverket satt upp, avslutar Joacim Cederwall.


Fakta

Fakta

Fjärrvärmeförsäljning i Gislaveds kommun:

2011: 8 GWh

2012: 12 GWh

2013: 19 GWh

2014: 23 GWh

2015: 30 GWh

2016: 36 GWh (prel.)

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy